Historisk arkiv

Ny belønningsavtale bidrar til grønnere bymiljø og reduserte billettpriser på kollektivtransport i Grenland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

– Det er gledelig at Grenland har takket ja til en ny fireårig belønningsavtale med staten. Belønningsavtalen innebærer 330 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager er viktig i både store og små byområder, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Avtalen er på 330 millioner kroner og gjelder for perioden 2021-2024. Midlene er fordelt med nær 62 millioner kroner i belønningsmidler og nær 21 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport hvert år i perioden. Beløpene i avtalen er i tråd med bompengeavtalen fra 2019, som gir føringer for arbeidet med byvekstavtaler, bypakker og belønningsmidler. Beløpene i avtalen er i tråd med bompengeavtalen fra 2019, som blant annet gir føringer for arbeidet med byvekstavtaler, bypakker og belønningsmidler.

– Grenland kan vise til gode resultater fra forrige belønningsavtale, med en nedgang i personbiltrafikken. Jeg er glad for at Grenland viderefører innsatsen, samferdselsministeren.

Bedre framkommelighet, miljø og helse
Formålet med Belønningsordningen er å stimulere til bedre framkommelighet, miljø og helse i storbyområdene ved å dempe veksten i personbiltransporten og øke antallet kollektivtransportreiser.

Belønningsavtalen skal bidra til at Grenland kan nå det utviklede nullvekstmålet. For Grenlands del betyr det at klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy skal reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at økningen i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange. Avtalen skal også bidra til at regionen kan utvikle et mangfoldig næringsliv med kompetent arbeidskraft, og være et sted folk ønsker å bo, med levende bysentra og gode transportløsninger.

Ny belønningsavtale er ikke til hinder for byvekstavtale med Grenland
I Nasjonal transportplan 2022–2033 legger regjeringen til rette for å inngå fem nye byvekstavtaler, blant annet med Grenland. Den nye belønningsavtalen er ikke til hinder for at Grenland kan inngå en byvekstavtale før 2024.

For flere opplysninger – se: