Historisk arkiv

Presseinvitasjon: Samferdselsministeren til Hemsedal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Samferdselsdepartementet

Samferdselsminister Knut Arild Hareide besøker Ål og Hemsedal måndag 9. august. Presse er velkomne til å vere med.

12.50-13.25: Besøk på Ulsåk skule og synfaring av skoleveg. Stad: Ulsåk skule, Fv231

13.35-13.40: Synfaring av prosjektet ny Skiøtten bru.

13:40-13.55: Orientering om prosjektet og vidare planar for rv 52 Hemsedal. Stad: Skibussparkeringa ved Venås bru

14.10-14.25: Orientering om tungtrafikk gjennom sentrum. Stad: Hemsedal sentrum

14.25-15.00: Møte med Turisttrakfikklaget. Stad: Hemsedal veksthus

 

Pressekontakt:

Kommunikasjonssjef Susanne Moen Stephansen, tlf. 48032792

Politisk rådgjevar Stig-Øyvind Blystad, tlf. 91847226