Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Slutt på bompengeinnkreving for E134 Stordalstunnelen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Det er svært gledelig at bompengeinnkrevingen for Stordalstunnelen i Vestland ble avsluttet fredag 15. januar. De ekstra midlene har vi forhandlet fram sammen med Fremskrittspartiet (FrP). Når det nå blir gratis å kjøre gjennom tunnelen, gir det en bedre reisehverdag for folk og næringsliv, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I statsbudsjettet for 2021 ble regjeringspartiene enige med FrP om 90 millioner i tilskudd til bompengeprosjektet E134 Stordalstunnelen i Vestland. På grunn av disse ekstra midlene ble innkrevingen ved Stordalstunnelen avsluttet fredag 15. januar 2021.

Bompengeinnkrevingen i bomstasjonen ved Eljarvik i Etne kommune ble videreført fra bomprosjekt E134 Åkrafjorden som ble nedbetalt i 2014.

Innkrevingen startet 1. november 2014 og skulle etter planen avvikles i 2023. Den resterende bompengegjelden på drøye 90 millioner kroner ble slettet som følge av at bompengeselskapet nå har fått et tilskudd som gjør det mulig å kunne avvikle bompengeinnkrevingen mye tidligere enn planlagt.

- E134 på strekningen Lauareid–Håland–Bakka hadde svært dårlig standard med en smal og svingete vei. Stordalstunnelen har gitt trafikantene bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet, sier Hareide.