Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Slutt på bompengeinnkreving på sidevei for E6 Øyer-Tretten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Vi er glade for å kunne stoppe bompengeinnkrevingen på sideveien langs E6 mellom Øyer og Tretten. Fra klokken 12 mandag 18. januar blir det gratis å kjøre her. Vi har nedbetalt gjelden i prosjektet, etter en avtale mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet (FrP), sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I statsbudsjettet for 2021 ble regjeringspartiene enige med FrP om syv millioner i tilskudd til bompengeprosjektet E6 Øyer-Tretten i Innlandet. På grunn av disse ekstra midlene vil innkrevingen på sideveien i bomstasjonen Skarsmoen avsluttes mandag 18. januar klokken 12.

- Å avslutte bompengeinnkrevingen på Skarsmoen er til glede for trafikantene som ferdes på strekningen. Det skal heller ikke gi store negative konsekvenser verken for trafikksikkerheten eller miljøet, sier Hareide.

Innkrevingen startet 17. desember 2012, og skulle etter planen avvikles i 2024.