Historisk arkiv

Utlysning av konkurranse om flyruten Stord-Oslo

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet lyser i dag ut en ny konkurranse for flyruten Stord–Oslo. - Spesielt næringslivet på Stord er avhengig av et tilfredsstillende flyrutetilbud. Inntil videre er det behov for kjøp og dette fortsetter vi med en stund til, kommenterer samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Kravene til rutetilbudet er de samme som i kontrakten som gjelder ut juni, dvs. to rundturer

seks dager i uken. For å gi tilbyderne tilstrekkelig tid til å forberede oppstart, har departementet satt en fleksibel oppstartsdato i perioden 1. juli – 14. juli. Avtaleperioden utløper 30. september. Dette er samme utløpsdato som for de øvrige rutene omfattet av ordningen med midlertidig kjøp av et minimumstilbud på ruter som ble drevet på kommersielle vilkår før pandemien.

 

For å motta konkurransedokumentet, kontakt Samferdselsdepartementet via e-post: jen@sd.dep.no.