Historisk arkiv

Historisk arkiv

Utredning om rettsregler for flygende personell er gode nok

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Det er positivt med konkurranse i luftfarten, men vi må vite at konkurransen er rettferdig og at de som jobber i bransjen er sikret anstendige vilkår, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Derfor har Samferdselsdepartementet i dag utlyst en konkurranse om utredning av de rettsreglene som gjelder for lønns- og arbeidsforhold for flygende personell.

Under pandemien har flyselskap fra andre EØS-land vist interesse for å etablere seg i det norske innenlandsmarkedet for flytransport. Når flyselskap som bygger driften sin på lavere kostnader og andre rettsregler enn de norske etablerer seg i Norge, kan det både oppstå et press på de etablerte lønns- og arbeidsvilkårene og samtidig være uklart hvilke rettsregler som gjelder.

- Det er viktig å vite hvilke spilleregler som gjelder. Den kartlegging vi nå skal gjennomføre vil gi oss et bedre kunnskapsgrunnlag for å ta stilling til om den praksisen som følges i dag respekterer de reglene som allerede finnes, og om det er behov for endringer av reglene, sier Hareide.

Rapporten skal leveres i begynnelsen av september. Konklusjonene vil utgjøre en del av grunnlaget for arbeidet med en planlagt stortingsmelding om strategi for norsk luftfart.

 

Kunngjøringen på Doffin