Historisk arkiv

Veifest i Telemark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

En veiåpning og byggestart på to veiprosjekter. Det er fredagsmenyen for Telemark. – Nye og bedre veier betyr tryggere veier. Både for folk og næringsliv. Dagens markeringer er føyer seg inn i rekken av det viktige arbeidet vi har gjort og fortsatt gjør på norske veier, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

E134 Høydalsmo kirke–Høydalsmo

Veien er ferdig bygget og åpnes i dag. Dette er siste del av utbedringer på strekningen E134 Seljord–Åmot. Den er blant annet bygget med penger som har blitt til overs etter de andre strekningene.

– Dette har vært en vei med mange ulykker. Nå har den blitt mer trafikksikker. E134 er en veldig viktig vei mellom Østlandet og Vestlandet. Spesielt for næringslivet. Nå har det blitt bedre og tryggere å kjøre over fjellet, sier Hareide.

Veiåpning E134
Fra venstre: Kåre Bjørn Odden og Sigurd Wiberg fra Statens vegvesen, statssekretær Anders Tyvand, ordfører i Tokke kommune, Jarand Felland, og Yngve Breivegen fra Hovden Hytteservice. Foto: Statens vegvesen

Rv. 41 Treungen–Stråndrak

Utbyggingen av veien starter opp i dag. Dette er én av totalt seks strekninger som utbedres mellom Treungen og Vrådal. Dagens vei er smal med mange svinger, og er slitt. Nå kommer gul midtstripe og veien skal rettes ut slik at det blir færre svinger.

Anleggsstart rv. 41 Treungen-Stråndrak
Fra venstre: Entreprenør Knut Haugsjå AS, statssekretær Anders Tyvand, ordfører Halvor Homme og seksjonssjef Sigurd Wiberg i Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen

Gang- og sykkelvei langs rv. 36 Gvarv–Mannebru

Utbyggingen starter i dag. Når den står ferdig er det sammenhengende gang- og sykkelvei mellom Gvarv og Bø.

– Når vi starter opp et prosjekt er vi ett avgjørende skritt nærmere en bedre reisehverdag for folk. Enten det er utbedringer på veien vi har i dag, eller at vi legger til rette for at flere kan velge å sykle eller gå. Med markeringene disse tre prosjektene, har Telemark fått en strålende start på helgen, sier samferdselsministeren.

Anleggsstart rv. 36 Gvarv-Mannebru
Fra venstre: Turid Homme Claussen fra Statens vegvesen, Siri Dyrland, ordfører i Midt-Telemark kommune, statssekretær Anders Tyvand og Skorve entreprenør. Foto: Statens vegvesen

Det var statssekretær i Samferdselsdepartementet, Anders Tyvand (KrF), som deltok på markeringene.