Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Widerøe og DAT tildeles kontrakter på drift av regionale flyruter (minimumstilbudet)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Gjennom tildeling av kontrakter sikrer vi rutetilbudet gjennom sommeren på flere strekninger som er viktige for pasienter, næringsliv og andre reisende på Vestlandet og i Nord-Norge, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsdepartementet lyste 28. mai ut en konkurranse om kjøp av et minimumstilbud på flyrutene Florø–Oslo, Ørsta-Volda–Oslo, Stokmarknes–Bodø, Stokmarknes–Tromsø, Vadsø–Tromsø og Kirkenes–Tromsø. Avtaleperioden er 1. juli 2021 – 30. september 2021. Rutene til/fra Florø, Ørsta-Volda og Stokmarknes tas fra 1. oktober 2021 midlertidig inn den ordinære ordningen med offentlig kjøp av flyruter, de såkalte FOT-rutene.

Samferdselsdepartementet mottok to tilbud innen tilbudsfristen 7. juni. Tildelingen av kontrakter med virkning fra 1. juli 2021 på de utlyste rutene fremgår av tabellen under:

 

Rute

Min. daglige

rundturer

Dager/uke

Antall rundturer/uke

Operatør

Florø– Oslo

2

6

12

DAT

Ørsta-Volda – Oslo

2

6

12

Widerøe

Stokmarknes – Bodø

3

6

18

Widerøe

Stokmarknes – Tromsø

2

6

12

Widerøe

Vadsø – Tromsø

2

6

12

Widerøe

Kirkenes– Tromsø

2

6

12

Widerøe