Forsiden

Historisk arkiv

Ny postlov og lørdagsomdeling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Innlegg av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, publisert i Nationen 1. juni 2015

Hvor mange brev har du fått i postkassen din i det siste? Og hvor mange e-poster har du fått? Den fantastiske utviklingen innen elektronisk kommunikasjon har endret måten folk kommuniserer med hverandre på. Folk sender langt færre brev, men mottar flere pakker, ikke minst på grunn av økt internetthandel. En konsekvens av digitaliseringen er at må vi tilpasse lovverket og Postens virksomhet til den reelle utviklingen for post- og pakkeomdeling.

Regjeringens forslag til ny postlov legger til rette for gode posttjenester for folk og næringsliv i hele landet. Posten Norge AS har selv uttrykt at lovforslaget er bra for videreutvikling av deres egen virksomhet. Posten har en formidabel logistikkorganisasjon, men brevmengden er redusert med hele 50 prosent fra 2000 til 2014. På lørdager blir det delt ut 75 prosent mindre post enn på de andre fem ukedagene. Med så små volum og så store faste kostnader er det naturlig å gå bort fra generell postombæring på lørdager. Dermed reduserer vi det statlige kjøpet av posttjenester fra Posten Norge AS med om lag 400 millioner kroner i året.

Samtidig har vi sagt at aviser fortsatt skal distribueres på lørdager. Flere lokalaviser har den siste tida uttrykt bekymring for hvordan de skal nå ut til sine lesere. Den bekymringen er overdrevet. Vi har stor respekt for at lørdagsavisen er ferskvare. 85 prosent av husholdningene i Norge får avisene levert av egne bud, mens Posten har distribuert til om lag 15 prosent av markedet. Det koster mellom 50 og 120 millioner kroner per år å videreføre avisdistribusjonen som Posten nå er ansvarlig for. Kostnaden vil blant annet avhenge av hvilket servicenivå staten krever av leveringspliktig tilbyder i avtalen om leveringspliktige tjenester, samt hvor raskt folk velger å konvertere sine papiraviser til digitale utgaver. Endelig utforming av denne ordningen vil bli sett i sammenheng med den ordinære budsjettprosessen.

En konsekvens av at generell lørdagsomdeling av post bortfaller, vil i utgangspunktet være at Postens eget postflynett ikke vil være i drift natt til lørdag. Aviser som skal distribueres på lørdagen og som krever flytransport, må derfor fraktes med ordinært rutefly i tide til å bli innlevert til distribusjon på lørdag. Alternativt må riksavisene basere seg på lokal trykking av deler av opplaget, noe flere aviser allerede gjør. Jeg er sikker på at dersom aviser som Dagsavisen, Klassekampen og Nationen ønsker å være like tidlig ute til samtlige abonnenter på lørdager, vil de klare dette. Jeg er også sikker på at kuttet i postomdeling på lørdager er nødvendig og fornuftig ut fra utviklingen vi har sett – og at vi skal klare løse dette på en god måte for folk flest.