Historisk arkiv

Rekordbevilgninger til samferdsel i nord

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Innlegg av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om regjeringens samferdselssatsing i Nord-Norge, publisert i blant annet Helgelands Blad 2. september 2015.

Det satses på veier i Nord-Norge som aldri før. Landsdelen er utvilsomt en samferdselsvinner med dagens regjering. Øremerkede bevilgninger til fylkesveier har nå økt med 148 %, sammenlignet med siste rødgrønne budsjettforslag for 2014. Også på riksveiene har satsingen økt, og Nord-Norges andel av investeringene har økt fra 14,6 % under rødgrønn regjering til 20,8 % under H/FrP- regjeringen. I et budsjett som øker sterkt, betyr det mange milliarder kroner mer til vei.

Jeg blir derfor forundret når politikere fra Ap, Sp og SV driver utstrakt svartmaling av dagens satsing i Nord-Norge. Hvordan vil de da karakterisere sin egen satsing på samferdsel i landsdelen da de satt med makten?

Jeg kan videre vise til en kraftig satsing på vedlikehold. Satsningen på ordinært vedlikehold på riksveier har økt kraftig. Sammenlignet med Stoltenbergs budsjettforslag for 2014 har landets samlede budsjett for veivedlikehold økt med cirka 67 prosent. Vi har snudd den negative trenden fra rødgrønn regjering, da det var en nedgang i bevilgningene til vedlikehold og fornying fra 2011 til 2013. Nå asfalteres det mer enn noensinne. Dette har jeg selv erfart når jeg har kjørt i Nord-Norge de siste månedene.

Forfallet på landets veier økte i mange tiår. Det tok oss bare ett år å snu trenden. For første gang på tiår reduseres nå forfallet, både på vei og jernbane. Satsingen til tross - vi er på ingen måte i mål. Det vil ta flere år å fjerne hele etterslepet, men nå er vi i det minste på rett kurs.

Det skrikende behovet for vedlikehold oppstod ikke over natten. Over mange år har aviser, innbyggere og organisasjoner påpekt et økende forfall i infrastrukturen. Da VG i vår utfordret Ap på den negative utviklingen under deres regjeringstid, var Aps svar ærlig, men bekymringsfullt: "det er gøyere å klippe snorer på nye prosjekt fremfor å drive vedlikehold" (VG 15/3-15). Slik kan vi ikke fortsette. Å spare på vedlikehold er som å leve på kreditt – regningen kommer for en dag og den blir større enn nødvendig. Det er ikke norsk samferdselspolitikk verdig og det er ikke Nord-Norge verdig.