Historisk arkiv

Debattinnlegg av samferdselsminister Hareide: Vi skal finne gode løsninger for elsparkesykler på kort og lang sikt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Debattinnlegg av samferdselsminister Knut Arild Hareide. Publisert på NRK Ytring 10. august.

Elsparkesykler gir en helt unik mobilitet, og er et godt supplement til kollektivtransporten. På kort tid har de blitt svært populære og antallet har økt raskt i flere av de store byene. Dette har imidlertid også medført store utfordringer i bybildet, særlig denne sommeren. Det har skjedd mange ulykker, og elsparkesyklene har skapt farlige situasjoner for andre trafikanter. Både et stort antall personskader og ulemper og risiko for sårbare grupper, gjør at vi har et behov for strengere regulering.

Aina Stenersen og Geir Jacobsen i Oslo Frp mener at noe må gjøres for å håndtere de utfordringene vi erfarer. Oslo Frp tar til orde for strengere regulering av elsparkesyklene. Samtidig sier Frps transportpolitiske talsperson Bård Hoksrud det stikk motsatte. Frp må bli enige med Frp. Til NRK uttaler Hoksrud at han og Frp mener mer regelverk for elsparkesykler er helt unødvendig. Frp innførte tohjulingene i 2018 under slagordet "Enklere regler, mindre byråkrati og litt mer moro i hverdagen". Nå ønsker både byene og aktørene mer regulering. Jeg er enig med Oslo Frp i at noe må gjøres, men jeg er imidlertid ikke enig i at løsningen er så enkel som de skisserer i sin kronikk på NRK Ytring 6. august.

Jeg har nå hatt møter med seks av de største bykommunene, og med aktørene på markedet. I møtene har jeg fått høre om både positive og negative erfaringer med elsparkesykler. Og tilnærmingen til el-syklene er ulik i de ulike byene. Inntrykket er at der samarbeidet mellom aktørene og kommunene er godt, fungerer også ordningen best.

Initiativene som lokale myndigheter tar, og samarbeid med næringsaktørene er helt nødvendig for å bedre dagens situasjon. Jeg applauderer disse. Næringsaktørene har gjennom et felles initiativ, selv tatt ansvar for å bli enige om en avtale med prinsipper for ansvarlig mikromobilitet i Oslo. Blant annet vil de etablere en felles gatepatrulje for rydding av elsparkesykler, fartsbegrensede soner og parkeringsplasser. Dette er gode prinsipper som vil avhjelpe utfordringene i hovedstaden allerede denne sesongen. Byene kan sette i verk flere tiltak selv, og noen gjør det allerede. Blant annet har de, når det er nødvendig, muligheten til å fjerne elsparkesykler som står feilparkert og kan kreve utgiftene til fjerning og oppbevaring dekket.

Veien til mål er ikke helt rett frem. Det som gjelder kommunenes myndighet til å sette rammer for kommersiell utleie av elsparkesykler på kommunal grunn, er mer komplekst og berører flere myndigheter. Det pågår også to rettsprosesser i Bergen og Trondheim om dette spørsmålet. I den grad det vurderes behov for nye lovregler, er dette en prosess som vil måtte ta noe lenger tid. Det finnes ingen "quick fix".

Jeg vil fortsette å jobbe for at elsparkesykler og andre typer mikromobilitet skal bidra til grønn, fremtidsrettet mobilitet i god sameksistens i trafikken med øvrige trafikantgrupper. Men alle må bidra. Både lokale myndigheter, aktørene, brukerne og staten har et ansvar for å sikre at el-sparkesyklene brukes på forsvarlig vis. I Samferdselsdepartementet satte vi i gang et arbeid allerede før sommeren. Det er et klart mål at nødvendige regelverksendringer skal være på plass til neste sesong, våren 2021.