Historisk arkiv

Vi skal fortsatt styre vår egen jernbane

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Svarinnlegg publisert i Aftenposten, 28. mai 2020.

Det er helt avgjørende at vi reduserer utslippene fra transportsektoren for å nå våre nasjonale klimamål. Og vi skal satse på jernbanen. Thomas Helland-Hansen, politisk nestleder i Ungdom mot EU, og jeg er enige om det.

Vi er ikke enige om EUs fjerde jernbanepakke (Si ;D, 25. mai). Hensikten med pakken er å få flere til å ta toget. Dette skal vi få til ved sunn konkurranse, enklere tillatelsesprosesser, en felles europeisk sikkerhetskultur, bruk av ny teknologi og ved å utnytte det jernbanenettet vi har på en bedre måte.

Jernbanepolitikken skal vi fortsatt styre selv. Vi skal eie tog, skinner, stasjoner og Vy. Jernbanen blir ikke privatisert, men privat og offentlig eide selskaper kan konkurrere om å kjøre tog på vegne av staten. Det gir nytenkning og gjør at togselskapene tenker mer på kundene. Konkurranse blir ikke obligatorisk, slik Helland-Hansen skriver, men hovedregelen, for det finnes unntak. 

Vi er åpne på at EUs fjerde jernbanepakke medfører myndighetsoverføring til EUs jernbanebyrå ERA. Dette skjer på et teknisk område der vi har mange felleseuropeiske krav allerede, med noen få nasjonale regler om bl.a. klima og strøm til togene. Statens jernbanetilsyn får innflytelse gjennom å vurdere samsvar med de nasjonale reglene, og ved å delta i ERAs arbeid. Jernbanetilsynet skal fortsatt kontrollere togtrafikken, og kan stanse togselskap som ikke vil kjøre tog på en sikker måte i Norge.