Historisk arkiv

Debattinnlegg av samferdselsminister Hareide: Vi må alle ta hensyn i trafikken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsminister Knut Arild Hareide svarer her på leder i Aftenposten 18. mai. På trykk i Aftenposten 26. mai 2021.

18. mai trådte de nye og strengere reglene for elsparkesykler i kraft. I lovverket er elsparkesykkelen er definert som sykkel. Fordi den er mer naturlig å sammenligne med sykkel enn et motorkjøretøy. Aftenposten mener på lederplass 18. mai at de nye reglene derfor gir helt nye regler for syklister. Det er i liten grad sant. Syklister trenger ikke frykte at de blir større lovbrytere enn tidligere. Adgangen til å sykle på fortau lenge har vært betinget av at dette skjer på fotgjengernes premisser.

Den eneste relevante regelendringen som påvirker syklistene, er følgende: Fram til i dag har regelen vært at du som syklist skal passere fotgjengere hensynsfullt og i tilnærmet gangfart på fortau, fotgjengerfelt og gangveier. Fra 18. mai, er ordet "tilnærmet gangfart" presisert med "maksimalt 6 km/t" – som følge av tilpasningene som er gjort for elsparkesykler. Det blir ikke innført nye regler på andre veier. På kombinerte gang- og sykkelveier er reglene som før: Ingen spesifikk fartsgrense, men som syklist må du passere fotgjengere på en hensynsfull måte.