Historisk arkiv

Besøkte NATO-hovedkvarteret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solberg møtte i dag NATOs generalsekretær Anders Fogh Rasmussen i NATOs hovedkvarter i Brussel.

Statsminister Erna Solberg møtte i dag NATOs generalsekretær Anders Fogh Rasmussen i NATOs hovedkvarter i Brussel. 

- Regjeringen legger stor vekt på NATO-samarbeidet. Det er avgjørende at NATO fortsetter å være et sentralt forum for sikkerhetspolitisk dialog. Mitt besøk til NATOs hovedkvarter er en viktig anledning til å stadfeste at Norge fortsatt vil bidra aktivt i alliansen, samtidig som vi har diskutert viktige spørsmål som vil dominere arbeidet i NATO i årene som kommer, sier statsminister Erna Solberg. 

Norge legger stor vekt på arbeidet som gjøres for å styrke NATOs forsvarsevne. Særlig er arbeidet med det såkalte Smart Defence et sentralt element. Smart Defence ble lansert under toppmøtet i Chicago i 2012 og skal i større grad utnytte medlemslandenes ulike kompetansefortrinn.

I løpet av 2014 vil afghanske sikkerhetsstyrker overta ansvaret for sikkerheten i Afghanistan, men de vil fortsatt ha behov for trening, rådgivning og støtte. NATO skal bidra til dette gjennom operasjonen Resolute Support. 

- Norge er svært opptatt av at ISAF-operasjonen i Afghanistan blir avsluttet på en ansvarlig måte. Det er for tidelig å slå fast hva det norske bidraget til Resolute Support blir. Dette avhenger blant annet av hvilke behov som defineres, samt videre planlegging og forankring av en slik operasjon i NATO, sier Erna Solberg.

Også nordområdene ble diskutert på møtet. 

- Det var viktig for meg å understreke betydningen av stabilitet i nordområdene. At NATO har en god siutasjonsforståelse for utviklingen i våre nordområder er en hovedbegrunnelse for vårt medlemskap, sier Erna Solberg.