Forsiden

Historisk arkiv

Dialogmøte om hatytringer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solberg inviterte kvinner som har opplevd eller jobber med å forebygge hatytringer og trusler i den offentlige debatten til dialogmøte i statsministerboligen.

Sammen med barne- og likestillingsminister Solveig Horne ønsket statsministeren å få innspill til hvordan hatytringer og trusler i det offentlige rom kan forebygges.

- Det er helt uakseptabelt at jenter og kvinner møtes med hatytringer slik som mange opplever. Det kan begrense jenter slik at de vegrer seg for å være aktive i offentlig debatt, ta jobber hvor de blir synlige eller begrense på andre måter, sier statsminister Erna Solberg.

Nylig lanserte regjeringen en ny handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. 5 av de 30 tiltakspunktene omhandler hatytringer og trusler på nettet.