Historisk arkiv

Varslet ny maritim strategi på bedriftsbesøk på Sunnmøre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

- Vi har sterke maritime miljøer i Norge, men vi må sørge for å videreutvikle industrien slik at den fortsetter å hevde seg. For å bidra til fortsatt vekst og konkurransedyktig industri så begynner vi arbeidet med en ny maritim strategi, sa statsminister Erna Solberg på et næringslivsmøte på Kleven verft i Ulsteinvik.

- Vi har sterke maritime miljøer i Norge, men vi må sørge for å videreutvikle industrien slik at den fortsetter å hevde seg. For å bidra til fortsatt vekst og konkurransedyktig industri så begynner vi arbeidet med en ny maritim strategi, sa statsminister Erna Solberg på et næringslivsmøte på Kleven verft i Ulsteinvik.

- Vi skal se den maritime næringen i en større sammenheng - på mulighetene som ligger i, på og under havet. Her vil samspillet med andre næringer, som offshore og marin sektor, være viktig, sa næringsminister Monica Mæland.

Statsministeren og næringsminister Monica Mæland brukte dagen på flere bedriftsbesøk på Sunnmøre.

Statsministeren berømmet næringslivet i regionen for evnen til å skape trygge og spennende arbeidsplasser, for den store verdiskapningen, og evnen til å omstille seg og hevde seg i internasjonal konkurranse.

- Næringsministeren og jeg har kommet hit for å lytte til og lære av hva som er suksesskriteriene for industrien her på Sunnmøre. Her kan vi hente lærdom som kan være til nytte for andre regioner. Vi ønsker også å høre om hva som er utfordringer for industrien og hvor myndighetene har en rolle å spille, sa statsministeren.

Mange utfordringer ble tatt opp, men et gjennomgående tema var utdanning, særlig fagutdanningen. Tilgang på kvalifisert arbeidskraft er en av de største utfordringene for denne næringen på Sunnmøre.

Statsministeren besøker også fiskeflåten med en tur ombord i tråleren Hopen hvor hun møter representanter for industrien som forteller om muligheter og utfordringer innen fiskeindustrien. Statsministeren og næringsministeren avsluttet sitt næringslivsbesøk til Sunnmøre med bedriften Epax som produserer Omega-3 fra fiskeolje.

- Vi har mange og gode muligheter for verdiskaping langs kysten, både innen fiskeri og marine ressurser, og den maritime industrien som verftene, offshore- og skipsteknologibransjen. Vi må dyrke og videreutvikle mulighetene fordi det skaper arbeidsplasser og bygger sterke lokalsamfunn, sa statsminister Erna Solberg.