Historisk arkiv

Konkurransekraft for norske arbeidsplasser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringens mål er å skape rom for vekst, trygge fremtidens velferd og gi folk og næringsliv større valgfrihet. For å lykkes må vi styrke norsk konkurransekraft på sikt slik at man kan skape flere og tryggere arbeidsplasser.

I dag besøkte statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen den familieeide bedriften HTS Maskinteknikk i Drammen, der de fikk innspill om hva som må til for å lykkes med dette arbeidet.

- Å styrke konkurransekraften er et av regjeringens hovedsatsingsområder. Norsk næringsliv kan aldri være billigst, derfor må vi være smartest. Det langsiktige målet må være at innovasjonstakten økes raskere enn kostnadene, sier statsminister Erna Solberg.

I løpet av februar vil regjeringen avholde to store møter med toppledere og organisasjoner innen petroleumsrettet næringsliv og øvrig eksportrettet næringsliv. Senere denne uken vil det bli oppnevnt en produktivitetskommisjon som kan belyse årsaker til at produktivitetsutviklingen har vært svak og gi konkrete råd om hvordan produktivitetsveksten kan økes.

- Mye går bra i Norge og vi har en lav arbeidsledighet sammenlignet med landene rundt oss. En av våre største utfordringer er at norsk konkurransekraft er svekket de siste åtte årene. Dette gjør at norske arbeidsplasser er mer sårbare i konkurranse med omverdenen. Det var ikke særnorsk at produktivitetsveksten falt under finanskrisen. Det særnorske er at myndighetene ikke gjennomførte tiltak som kunne styrke produktivitetsveksten. Norske bedrifters konkurransekraft er derfor svekket. Derfor vil regjeringen jobbe for å sikre næringslivet over hele landet gode rammebetingelser og styrke det private norske eierskapet, sier finansminister Siv Jensen.

Innovasjon, kunnskap og teknologi er nødvendige satsingsområder for å møte morgendagens konkurranse i en globalisert verden. Det viktigste regjeringen gjør er å føre ansvarlig økonomisk politikk samtidig som vi prioriterer det viktigste først. Derfor vil regjeringen gjennomføre en politikk hvor vi investerer i kunnskap, forskning, innovasjon, infrastruktur og vekstfremmende skattelettelser.

Ambisjonen er at Norge på sikt skal bli et av de mest innovative landene i Europa.