Historisk arkiv

Feiring av den internasjonale kvinnedagen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

- Den norske regjeringen vil bruke dette likestillingsåret godt. Vi vil stå på for kvinners rettigheter i årets store prosesser internasjonalt, sier statsminister Erna Solberg på et likestillingsarrangement på Litteraturhuset i Oslo.

Statsministeren deltok sammen med barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne i dag på en feiring av kvinnedagen i regi av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og bistandsorganisasjonenes likestillingsnettverk.

Likestillingsminister Solveig Horne, Bjørn R. Lescher-Nuland i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Elizabeth Chihana (17) fra Malawi, Trial Makotore (22) fra Zimbabwe og statsminister Erna Solberg i samtale om likestilling og kvinners rettigheter på Litteraturhuset i dag. Foto. BLD

- Vi har sett fremgang for likestilling i verden. Men fremgangen er ujevn. Og den er uakseptabel langsom, sier statsministeren.

Norge har i mange år ledet an i likestillingsarbeidet på internasjonalt nivå og regjeringen fortsetter innsatsen med å styrke kvinners rettigheter og likestilling.

Utdanning for jenter og kvinner er et av regjeringens prioriterte satsinger for å fremme likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken. På vegne av FNs generalsekretær og som ledd i globalt pådriverarbeid for FNs tusenårsmål, har statsministeren løftet utdanning for jenter som hovedsak.

– Utdanning er og blir vår mest lønnsomme investering, sier statsminister Solberg.

Regjeringen jobber hardt for at likestilling skal være et eget mål i de nye bærekraftsmålene. En sentral norsk prioritet er også at kvinners rettigheter og likestilling skal gå som en rød tråd i de nye målene.