Historisk arkiv

Sammen for fred og miljø i Colombia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

- President Santos viser stort mot og vilje til å få fred i landet etter 50 år med konflikt. Norge vil fortsette å støtte aktivt opp under fredsbestrebelsene. Det er særlig gledelig at partene nå har blitt enige om en sannhetskommisjon og at kvinners situasjon og deltakelse vektlegges, sier statsminister Erna Solberg.

Colombias president Juan Manuel Santos møtte statsminister Erna Solberg da han besøkte Norge 16. juni. Han deltok også på Oslo forum for å dele erfaringer fra fredsprosessen i Colombia med fredsmeklere fra hele verden. Norge er sammen med Cuba tilretteleggere i fredsprosessen mellom regjeringen og geriljabevegelsen FARC-EP. Fredsprosessen har kommet langt. Partene har så langt blitt enige om avtaler på viktige områder som utvikling på landsbygda, politisk deltakelse og narkotikabekjempelse.

Under møtet var også samarbeid om klima- og skogspørsmål på agendaen. Sammen med andre giverland er Regjeringens internasjonale klima- og skoginitiativ i disse dager i dialog med Colombia om støtte til et flerårig regnskogprogram i Amazonas.

- At regnskogen forsvinner er en stor utfordring både for mennesker, natur og verdens klima og bør være et høyt prioritert tema fram mot klimatoppmøtet i Paris. Colombia spiller en viktig rolle i det internasjonale arbeidet for å redusere klimagassutslipp fra avskoging. Norge og Colombia ønsker å samarbeide tettere om regnskog i årene som kommer, og det viser vi gjennom felleserklæringen som legges fram i dag, sier statsminister Erna Solberg.