Historisk arkiv

Statsministeren møtte ASEANs generalsekretær

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

ASEAN-landene var i 2014 Norges fjerde største handelspartner. Vi har mange felles interesser, med ønske om enda tettere samarbeid. Jeg er derfor glad for å treffe ASEANs generalsekretær Le Luong Minh under hans besøk i Oslo, sier statsminister Erna Solberg.

Generalsekretæren besøkte Oslo i anledning seminaret «ASEAN-Norway Business Conference» 15. juni.

ASEAN (Association of South East Asian Nations) er en raskt voksende region som har blitt et stadig viktigere marked for norske bedrifter. I 2014 var ASEAN sett under ett Norges fjerde største handelspartner og hjem til den høyeste konsentrasjonen av norske bedrifter etablert i utlandet. Dette nærværet av norske bedrifter bidrar positivt til sysselsettingen i ASEAN-landene og styrker konkurransekraften for norske bedrifter.

Det er ikke bare økonomiske forbindelser som holder Norge og ASEAN sammen. Samarbeid innenfor felt som klima og energi, fred og forsoning og utdanning har også bidratt til å bringe Norge og ASEAN nærmere hverandre.

Formålet med møtet mellom statsminister Solberg og generalsekretær Minh var å diskutere Norges samarbeid ASEAN og drøfte organisasjonens stadig viktigere rolle regionalt og globalt.

– Jeg pekte blant annet på betydningen av regionale organisasjoner for å håndtere stadig mer komplekse og grensekryssende utfordringer. Situasjonen for båtflyktninger i det Indiske hav og Andamanhavet er et eksempel på dette, sier Solberg.

ASEANs Generalsekretær hadde også møter i Nærings- og fiskeridepartementet under besøket til Norge.