Historisk arkiv

Statsministeren møtte Polens president

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

- Det er en stor glede å ta imot Polens president Andrzej Duda. Norge og Polen bindes sammen av tette menneskelige bånd og deler mange politiske interesser, sier statsminister Erna Solberg.

President Duda gjester Norge på et tre dagers statsbesøk og møtte statsministeren på sin første dag i Oslo. 

Erna Solberg tar i mot Andrzej Duda på trappa i statsministerboligen.
Statsminister Erna Solberg tar i mot president Andrzej Duda på trappa i statsministerboligen. Foto: Statsministerens kontor

Norges samarbeid med Polen har blitt styrket de siste årene. Dette ble understreket av at statsminister Beata Szydlo i februar valgte å legge en av sine første utenlandsreiser til Norge. President Dudas besøk er det første statsbesøket fra Polen siden 2003, mens Kongeparet sist gjestet Polen i 2012. 

Norge og Polen har et tett samarbeid om sikkerhet og forsvar, særlig innenfor rammen av NATO. Polen er vertskap for toppmøtet i forsvarsalliansen i juli, noe som var en sentral del av dagens samtaler. Handelen med Polen er også i god utvikling, og Polen er nå blant Norges ti største handelspartnere. 

- Men enda viktigere er kanskje de tette båndene mellom våre to folk. Det bor mer enn 100 000 polakker i Norge i dag, mens mange nordmenn studerer og ferierer i Polen. Utvekslingen av borgere mellom våre to land, gir oss økt kunnskap om hverandre og skaper gode relasjoner som vi kan bygge videre på, sier Solberg. 

Polen er det største mottakerlandet av EØS-midler. Detgjennomføres nå mer enn 1200 prosjekter på områder som kultur, helse, forskning og grønn vekst - mange med norske partnere. Også i neste periode av EØS-midlene (2014-21) vil Polen være det største mottakerlandet. 

Samtalen dekket også lovendringene som har funnet sted i Polen etter regjeringsskiftet i fjor høst. Solberg la vekt på betydningen av å respektere felles europeiske normer og verdier. Hun oppfordret også Polen til å samarbeide med Europakommisjonen og Veneziakommisjonen for å finne en løsning på situasjonen rundt Konstitusjonsdomstolen.

Gjennom sin Polen-strategi ønsker regjeringen å utnytte de tette båndene mellom Norge og Polen på best mulig måte. Strategien er et nyttig verktøy for norske myndigheter og underliggende etater i videreutviklingen av relasjonene med sine polske samarbeidspartnere.