Historisk arkiv

Fikk digitaliseringsinnpill fra næringslivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringens digitaliseringsutvalg fikk i dag konkrete innspill fra næringslivet til hvordan myndighetene best kan legge til rette for en mer digital hverdag for næringslivet.

Møte i Digitaliseringsutvalget 30. november 2017
Møte i Digitaliseringsutvalget på Statsministerens kontor 30. november 2017. Foto: Anne Nordskog/Statsministerens kontor

– Både det offentlige og næringslivet må bli mer digitale i årene som kommer. Regjeringen kan bidra ved å forenkle reguleringer og rapporteringskrav, og ved å digitalisere kommunikasjonen mellom det offentlige og næringslivet. I tillegg må vi sørge for at folk får tilbud om påfyll av nødvendig kompetanse for å mestre fremtidens arbeidsmarked, sier statsminister Erna Solberg.

Utvalget møtte i dag tre bedrifter fra ulike næringer. Tore Bekken og Torbjørn Johannson fra ASKO fortalte hvordan de har helautomatisert sitt varelager, og hvordan de har tatt kompetanseutvikling av sine medarbeidere på alvor.

Sondre Blaasmo fra 24onoff snakket om hvordan deres tjeneste bidrar til å digitalisere byggebransjen. Jan Digranes fra Finans Norge og Eivind Gjemsdal fra Bits AS presenterte sine innspill til hva som skal til for å lykkes med digital samhandling mellom offentlig og privat sektor, med utgangspunkt i et konkret prosjekt: samtykkebasert lånesøknad.

– I dag har vi fått innblikk i hvordan hverdagen ser ut for bedrifter i varehandelen, bygg og anleggsnæringen og finansnæringen. Vi har også diskutert hvordan deres suksess og håndtering av utfordringer kan overføres til andre næringer, sier Solberg.

Det er statsministeren som leder utvalget. De faste medlemmene er finansministeren, kommunal- og moderniseringsministeren, næringsministeren, samferdselsministeren og kunnskapsministeren.

Dette var det tredje møtet i digitaliseringsutvalget. Det første møtet ble holdt 9. juni i år, mens det andre fant sted 2. oktober. Temaer for disse møtene har vært henholdsvis kompetanse og smarte byer.