Historisk arkiv

Krystallnatten 2017:

Målrettet innsats mot antisemittisme

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

– Markeringen av krystallnatten er viktig og nødvendig. Dette er en mørk hendelse i vår europeiske historie. I dag – 79 år etter – må vi fortsatt stå samlet mot hets og diskriminering av jøder, sier statsminister Erna Solberg.

Statsminister Erna Solberg holder appell foran Nationaltheatret etter fakkeltoget for markering av krystallnatten.
Statsminister Erna Solberg holder appell foran Nationaltheatret, etter fakkeltoget for markering av krystallnatten. Foto: Tor Borgersen/Statsministerens kontor

Antirasistisk Senter, i samarbeid med Det Mosaiske Trossamfund og Nationaltheatret, arrangerte fakkeltog i Oslo 9.november for å markere minnet om krystallnatten i Tyskland og Østerrike i 1938. Statsminister Erna Solberg holdt hovedappellen under markeringen.

– I det norske samfunnet skal vi ha kunnskap om hverandre og respekt for hverandres forskjellighet. Fordommer og hatefulle ytringer, både mot jøder og andre minoritetsgrupper, angår oss alle. Dette arbeidet krever kontinuerlig innsats fra regjeringen, offentlige myndigheter, organisasjoner og enkeltmennesker, sier Erna Solberg.

Regjeringen har en målrettet innsats mot antisemittisme, og høsten 2016 ble en egen handlingsplan mot antisemittisme lagt fram. Den inneholder 11 viktige tiltak for å forebygge og motvirke hat mot jøder – og å registrere antisemittisk hatkriminalitet.

I tillegg går et av tiltakene i planen ut på å skape møteplasser og gjøre kunnskap om norske jøder og deres historie mer tilgjengelig for alle. Regjeringen la også fram en strategi mot hatefulle ytringer høsten 2016.

– Regjeringen er bekymret for omfanget av hatefulle ytringer blant annet på bakgrunn av kjønn, etnisitet, religion, nedsatt funksjonsevne og seksuell orientering.  Derfor har vi en betydelig innsats på mange samfunnsområder for å forebygge og motvirke hat mot jøder og mot andre grupper, sier Erna Solberg.  

  • Natten mellom 9. og 10. november 1938 markerte et toppunkt i forfølgelsen av jødene i Nazi-Tyskland, før utbruddet av 2. verdenskrig.
  • Flere tusen synagoger ble brent eller ødelagt, butikker som hadde jødiske eiere ble plyndret og butikkvinduer ble slått i stykker. Leiligheter eid av jøder ble rasert og beboerne mishandlet. Mange jøder ble også drept denne natten.
  • På grunn av de mange knuste vindusrutene ble natten kalt «krystallnatten». Nazistene selv brukte propagandabetegnelsen «rikskrystallnatten» om hendelsene. I mange historiebøker blir navnet «november-pogromen» brukt i stedet.
  • Hendelsene 9. og 10. november 1938 var innledningen til nazistenes stadig mer systematiske forfølgelse av jødene, som få år senere skulle resultere i holocaust.
  • Antirasistisk senter, Det Mosaiske Trossamfund og Nationaltheatret har de siste årene markert Krystallnatten i Oslo.