Historisk arkiv

Stortingsrepresentant Henrik Asheim går inn for statsråd Torbjørn Røe Isaksen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Kongen har i statsråd i dag konstituert stortingsrepresentant Henrik Asheim (H) til statsråd for Kunnskapsdepartementet i perioden statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H) avvikler foreldrepermisjon.

Statsråd Røe Isaksen avvikler foreldrepermisjon i 10 uker fra og med 15. september 2017.