Historisk arkiv

- Glad for løsning  i privat sektor

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

- Jeg er glad for at partene kom til enighet. En storstreik kunne hatt store konsekvenser for landet, sier statsminister Erna Solberg.

- Jeg har forstått at det har vært mange krevende temaer i forhandlingene. At det er oppnådd enighet viser at vi har ansvarlige parter. I forhandlingene har partene vist til at det er utfordringer ved dagens AFP-ordning, og ønsker å utrede alternativer. Regjeringen har sagt seg villig til å bidra i dette arbeidet, sier statsministeren.