Historisk arkiv

Ønske om styrket samarbeid om felles utfordringer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Statsministerens kontor

− Norge og Slovakia har et svært godt forhold. Vi samarbeider tett innenfor rammene av EU, NATO og FN, og vi ønsker begge et styrket samarbeid om felles utfordringer i Europa og globalt, sa statsminister Erna Solberg da hun møtte Slovakias president Andrej Kiska.

President Kiska er i Norge på et tre dagers statsbesøk. På sin første dag i Oslo møtte han statsminister Erna Solberg. De to diskuterte blant annet klimaspørsmål, innovasjon og næringsutvikling.

I november 2016 ble det inngått nye samarbeidsavtaler om EØS-midler, som omfatter 113 millioner euro til Slovakia i perioden 2014-2021. Det pågår nå arbeid med å definere innholdet i de nye programmene.

−EØS-midlene har vært et viktig bidrag til å styrke og utvide kontaktflatene mellom våre to land. Vi ser frem til å samarbeide videre, ikke minst innenfor områdene grønn økonomi, smarte byer og helse- og velferdsteknologi, sier Solberg.

Satsningsområdene i den nye avtalen er klimatilpasning, grønn innovasjon og næringsutvikling, lokal utvikling og sosial inkludering (særlig av rombefolkningen), samt godt styresett. Støtte til likestilling og bekjempelse av vold i nære relasjoner videreføres. Det gjør også støtte til kulturminner og kultursamarbeid, og samarbeid med det sivile samfunn. Norske fagetater er inne som prosjektpartnere i de fleste programmene.

Norske og slovakiske bedrifter har hatt et godt samarbeid siden Slovakias selvstendighet i 1993. Statsbesøket er en god anledning til å styrke samarbeidet.

− Regjeringens nye strategi for samarbeidet med EU sammenfaller godt med slovakiske prioriteringer, sier Solberg.