Historisk arkiv

Utvidelse av regjeringen – ikke ny regjering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

I regjeringsforhandlingene ble partiene Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre enige om en ny regjeringsplattform. Venstre skal dermed inn i regjering. Det betyr imidlertid ikke at vi får en ny regjering. Det riktige er at Erna Solbergs regjering utvides og fortsetter.

Konstitusjonelt er det ingen ny regjering som etableres. Statsministeren søker ikke avskjed og regjeringen går ikke av. Regjeringen vil derfor fortsatt hete Erna Solbergs regjering, eller regjeringen Solberg, og ikke Solberg II.

Skjedde sist i 1983
Det eneste eksempelet vi har siden 1945 på at ett eller flere partier kommer med i en sittende regjering, er Kåre Willochs regjering. Ved utnevnelsen i oktober 1981 var dette en ren Høyre-regjering, men i juni 1983 ble den utvidet med medlemmer fra Kristelig Folkeparti og Senterpartiet

Når Høyre, Frp og Venstre nå er enige om en ny regjeringsplattform, som de skal bygge det politiske arbeidet på, er neste skritt å fordele statsrådspostene mellom partiene. Ved anledninger som denne kan regjeringen også velge å endre på departementsstrukturen, for eksempel ved at ansvaret for et saksfelt flyttes fra et departement til et annet.

Nøkkeloverrekkelser i departementene
De nye statsrådene vil bli utnevnt i statsråd, eller ekstraordinært statsråd, samtidig som enkelte sittende statsråder vil få avskjed i nåde. Etter statsrådsmøtet vil statsrådene møte publikum og presse på Slottsplassen, og så reise til departementskontorene for første gang. Der vil de møte forgjengerne i en enkel nøkkeloverrekkelse, som symboliserer at de nå har overtatt ansvaret for departementet eller et ansvarsområde.

Siv Jensen, Erna Solberg og Trine Skei Grande.
Siv Jensen, Erna Solberg og Trine Skei Grande. Foto: Høyre