Historisk arkiv

Nyheter

Digital transformasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Hva betyr digital transformasjon for Norge, som en avansert kunnskaps- og teknologinasjon? Hvilke grep bør myndighetene ta for å utnytte mulighetene og takle utfordringene best mulig? Dette var spørsmål som ble diskutert i regjeringens digitaliseringsutvalg i dag, der blant andre OECD kom med sine vurderinger.

Illustrasjon fra Digital agenda for Norge — IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet
Foto: Kord/Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Norge lykkes bra med digitaliseringen. Vi har kompetente fagmiljøer, og vi har digitale tjenester basert på automatisk innhenting og deling av informasjon som andre land bare kan drømme om. Men for at vi skal fortsette i samme spor er det avgjørende at vi kontinuerlig utvikler vår digitale politikk, sier statsminister Erna Solberg.

Digital transformasjon betyr at samfunnet endrer seg som følge av økt digitalisering. Utviklingen vil påvirke oss alle. Regjeringen jobber for å ivareta et bærekraftig velferdssamfunn, med små forskjeller og tillit mellom folk. Det handler om å skape flere arbeidsplasser, få flere i jobb og grønn omstilling. Det krever at vi omstiller oss, utnytter mulighetene teknologien gir og tar tak i utfordringene den skaper.

– Regjeringens mål er å legge til rette for at digitalisering kan gi bedre offentlige tjenester, økt verdiskaping og nye arbeidsplasser. Det ligger enorme muligheter i nye teknologiske løsninger, men hvis vi skal ta ut det fulle potensialet, må både næringsliv og offentlig sektor ta dem i bruk for å løse oppgavene på helt nye og bedre måter, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

OECD har et omfattende analytisk materiale om landenes digitale utvikling og forutsetninger, og har jobbet systematisk over tid for å se nærmere på det tverrsektorielle perspektivet på digitalisering som politikkområde. OECD-analytikerne Andrew Wyckoff og Molly Lesher snakket om Norges styrker og svakheter da de deltok på dagens møte i digitaliseringsutvalget.

Administrerende direktør Rune Garborg i Vipps, dekan Morten Dæhlen ved Matematisk og naturvitenskapelig institutt ved UiO og konsernsjef Kristin Skogen Lund i Schibsted deltok også på møtet, der de kom med konkrete innspill til hva vi bør sikte mot på det digitale området.