Historisk arkiv

Forhandlinger om en avtale om klima, handel og bærekraft (ACCTS)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solberg lanserte i dag nye forhandlinger om klima, handel og bærekraft sammen med New Zealand, Costa Rica, Fiji og Island.

Gruppebilde med deltakerne fra lanseringen av klima- og handelsavtale i New York.
Fra lanseringen av "Agreement on Climate Change, Trade and Sustainability" (ACCTS). Deltakere fra Norge, Fiji, New Zealand, Island og Costa Rica. Foto: Ragnhild Simenstad/Norway in the UN

- Dette initiativet er en viktig del av arbeidet for å møte klimautfordringene. Det har også  et stort potensiale for grønn teknologi, der Norge er langt fremme, sier statsminister Erna Solberg. 

De fem landene som deltar i forhandlingene er relativt små, de har utadrettede økonomier og alle har en betydelig handel. Initiativet bygger på en felles ambisjon om at verden må over til et lavutslippssamfunn som er klimarobust og bærekraftig. Partene vil vise at handel kan være et av virkemidlene for å gjøre noe med de store utfordringene verden står overfor.

- Forhandlingene vil ha fokus på hvordan handel kan støtte opp under arbeidet med klimautfordringene. Null toll på miljøvennlige varer er et eksempel på handelstiltak som har klima- og miljøeffekt, sier statsministeren.

Avtalen vil kunne være en modell som det er håp om at flere land vil slutte seg til.

-  En avtale om klima, handel og bærekraft vil være et positivt bidrag til internasjonal handel, og er et første skritt i retning av en avtale som vil inkludere medlemmer i Verdens handelsorganisasjon (WTO), sier statsministeren.