Historisk arkiv

Mæland overtar for Røe Isaksen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og hans kone venter barn sent høsten 2019. Etter planen skal han avvikle to ukers omsorgspermisjon i forbindelse med fødselen.

I perioden næringsministeren avvikler permisjon overtar kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland styret av de sakene Røe Isaksen har ansvar for i Nærings- og fiskeridepartementet, i tillegg til de sakene hun har ansvar for i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.