Historisk arkiv

Midlertidig overføring av ansvaret for justis- og innvandringssaker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Samferdselsminister Jon Georg Dale overtar inntil videre ansvaret for justis- og innvandringssaker i Justis- og beredskapsdepartementet i den tid statsråd Tor Mikkel Wara har permisjon.