Historisk arkiv

Norge og Ukraina enige om næringssamarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

- Ukraina er blitt et viktig partnerland for Norge. Statsminister Hrojsmans besøk befester det gode samarbeidet mellom våre to land, sier statsminister Erna Solberg.

Ukrainas statsminister Volodymyr Hrojsman besøkte Solberg i Oslo mandag 28. januar. I løpet av sine samtaler diskuterte statsministrene blant annet konflikten i Øst-Ukraina. Statsminister Solberg gjentok Norges klare støtte til Ukrainas suverenitet og territorielle integritet og fordømmelse av Russlands folkerettsbrudd i Ukraina. For Norge handler dette først og fremst om å forsvare viktige prinsipper i folkeretten. Etter den ukrainske verdighetsrevolusjonen (Euromaidan) i 2013–2014 er de politiske båndene mellom Norge og Ukraina blitt langt tettere.

Ukrainas statsminister Volodymyr Hrojsman og statsminister Erna Solberg
Ukrainas statsminister Volodymyr Hrojsman og statsminister Erna Solberg. Foto: Eirin Larsen/Statsministerens kontor

Norwegian-Ukrainian Business Forum
Statsminister Solberg og statsminister Hrojsman ser store muligheter for å utvikle næringssamarbeidet framover. Begge holdt innlegg under Norwegian-Ukrainian Business Forum 2019, og undertegnet en felles erklæring om styrket energisamarbeid mellom Norge og Ukraina. En rekke kontrakter mellom norske- og ukrainske bedrifter innen fornybar energi, IT og landbruk ble også signert under forumet.

Ukraina har i senere år vist vilje til å gjennomføre en rekke reformer, og statsminister Solberg understreket i sin tale at det er viktig at både reformprosessen og kampen mot korrupsjon fortsetter. - Dette gjør landet mer attraktivt for investorer, sa hun.

For å støtte Ukrainas reformprosess lanserte Norge i 2014 en tiltakspakke. Denne er på ca. 200 millioner kroner i året, inkludert humanitær støtte. Det overordnede målet er å bidra til Ukrainas europeiske integrasjon. Hittil har pakken vært fokusert særlig mot demokrati og godt styresett.

Diskuterte situasjonen i Øst-Ukraina
Statsministeren tok også opp den prekære humanitære situasjonen i Øst-Ukraina og lovet fortsatt norsk støtte til dem som rammes hardest av konflikten.

Norge stiller som kandidat til FNs sikkerhetsråd i 2021-2022. – Norge og Ukraina har en rekke felles interesser i FN. Jeg minnet derfor min kollega om alle de gode grunnene for at Ukraina bør støtte Norges kandidatur, sier statsminister Solberg.

Felles pressekonferanse 28. januar 2019 kl. 13.15

Nett-tv Press conference: Solberg and Hrojsman [ENG]

Se sendingen her

Se sendingen her

Nett-tv Press conference: Solberg and Hrojsman [UKR]

Se sendingen her

Se sendingen her