Historisk arkiv

Ny utvidelse av regjeringen – ikke ny regjering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

I regjeringsforhandlingene på Granavollen ble partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF enige om en ny regjeringsplattform. KrF blir nå en del av regjeringen, men det betyr ikke at vi får en ny regjering. Erna Solbergs regjering utvides og fortsetter.

Forhandlingsledere på Granavolden gjæstgiveri
Kjell Ingolf Ropstad, Siv Jensen, Erna Solberg og Trine Skei Grande. Foto: Hans Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre

Konstitusjonelt er det ingen ny regjering som etableres. Statsministeren søker ikke avskjed og regjeringen går ikke av. Regjeringen vil derfor fortsatt hete Erna Solbergs regjering eller regjeringen Solberg, og ikke Solberg II.

Første ikke-sosialistiske flertallsregjering siden 1985

Det er ett år siden Venstre kom inn i regjeringen, og de fire partiene vil nå danne en flertallsregjering, en regjering med flertall i Stortinget.

Før fjorårets regjeringsutvidelse var Kåre Willochs regjering det eneste eksempelet siden 1945 på at ett eller flere partier kom inn i en sittende regjering. Ved utnevnelsen i oktober 1981 var dette en ren Høyre-regjering, men i juni 1983 ble den utvidet med medlemmer fra Kristelig Folkeparti og Senterpartiet.

Vi må også tilbake til Willoch-regjeringen for å finne den forrige flertallsregjeringen på ikke-sosialistisk side. Den hadde flertall i to år, frem til valget i 1985. Deretter ble regjeringen sittende som en mindretallsregjering frem til 9. mai 1986, da Willoch-regjeringen gikk av etter et kabinettspørsmål i Stortinget.

Fordeling av statsrådsposter

Når Høyre, Frp, Venstre og KrF nå er enige om en ny regjeringsplattform, som de skal bygge det politiske arbeidet på, er neste skritt å fordele statsrådspostene mellom partiene.

Ved anledninger som denne kan regjeringen også velge å endre på departementsstrukturen, for eksempel ved at ansvaret for et saksfelt flyttes fra et departement til et annet.

Nøkkeloverrekkelser i departementene

De nye statsrådene vil bli utnevnt i statsråd samtidig som enkelte sittende statsråder vil få avskjed i nåde. Etter statsrådsmøtet vil statsrådene møte publikum og presse på Slottsplassen, før de reiser til departementskontorene for første gang.

Der vil de møte forgjengerne i en enkel nøkkeloverrekkelse, som symboliserer at de nå har overtatt ansvaret for departementet eller et ansvarsområde.