Historisk arkiv

Solberg på offisielt besøk til India

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

En omfattende norsk næringslivsdelegasjon ledsager statsministeren under besøket. Norsk-indisk samarbeid om hav og fremme av de globale bærekraftsmålene er blant tema på dagsorden i samtalen med Indias statsminister Modi.

Erna Solberg ønskes velkommen til India med store plakater på vei fra flyplassen.
Statsminister Erna Solberg ønskes velkommen til India med store plakater langs veien. Solberg møter Indias statsminister Narendra Modi 8. januar 2019. Foto: Trude Måseide/Statsministerens kontor

- Jeg er glad for å ha med meg en stor norsk næringslivsdelegasjon til India. Det er både i Norges og Indias interesse å utvikle handel og næringslivssamarbeid. Det er bra for jobber og utvikling i begge land, sier statsminister Erna Solberg.

Statsministeren taler på India-Norway business summit 2019
Statsministeren taler på India-Norway business summit 2019 i New Delhi. Foto: Trude Måseide/Statsministerens kontor

Statsministeren vil ha politiske samtaler med den indiske statsministeren Narendra Modi samt møte Indias president Ram Nath Kovind.

Pressemøte etter samtalene med statsminister Modi 8. januar 2019. (YouTube)

Indias raske framvekst er av stor betydning for omverden. Landet er kjent som en forkjemper for demokrati og en regelstyrt verdensorden. Det er viktig i en tid der disse verdiene utfordres.

Havsamarbeid er et vesentlig tema for de politiske møtene. India forbereder seg på å utvikle den blå økonomien i det indiske hav og Bengalbukta. Det byr på store muligheter for norsk næringsliv innenfor flere viktige sektorer som shipping, fiskeri og oppdrett, i tillegg til fornybar energi og marin bioteknologi.

India vil utvikle havøkonomien sin betydelig fremover. Norges erfaringer med bærekraftig utnyttelse av havressursene gir godt utgangspunkt for å styrke samarbeidet med India og å fremme norske næringslivsinteresser.

Statsminister Solberg vil også besøke en skole utenfor New Delhi for å møte skolebarn, foreldre og lærere og høre om arbeide for bedre kvalitet i skolen og arbeidet med skole for alle.

Statsministeren sammen med skolebarn på en skole utenfor New Delhi i India. Barna viser hvordan de vasker hendene.
Besøk på en skole i Ghaziabad utenfor New Delhi. Foto: UNICEF

Statsministeren er invitert som hovedtaler ved den utenrikspolitiske konferansen Raisina-dialogen i New Delhi, og du kan følge hennes tale på YouTube.

Statsministeren vil åpne det nye, «grønne» ambassadebygget i New Delhi. Tekniske nyvinninger er tatt i bruk for å sikre redusert forbruk av vann og energi, og redusere behovet for kjøling og oppvarming.

Det er over ti år siden en norsk statsminister besøkte India. Solbergs besøk til New Delhi 7. - 8. januar sammenfaller med lanseringen av regjeringens nye Indiastrategi.