Historisk arkiv

Statsministeren til FNs klimakonferanse i Madrid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solberg vil oppfordre flere land til å øke sine klimamål når hun deltar på åpningen av FNs klimakonferanse i Madrid mandag 2. desember.

- Rapporten fra FNs klimapanel er veldig tydelig. Utslippene må ned raskt i alle land. Derfor har Norge sagt at vi skal melde inn et forsterket mål til FN i 2020. Nå må de store utslippslandene også komme på banen og gjøre det samme, sier Solberg.

I Madrid blir det også viktig å ferdigstille regelverket for markedssamarbeid mellom land. Dette er en del av regelboka for Parisavtalen som ikke ble fullført i Katowice i fjor. For Norge er det viktig at regelverket åpner for at land kan øke sine ambisjoner gjennom samarbeid. Regelverket må blant annet sikre at ikke to land kan bruke de samme utslippsreduksjonene opp mot sine mål.

Klimafinansiering til utviklingsland er viktig for å få landene til å øke sine ambisjoner. Norge bidrar allerede mye til internasjonal klimafinansiering, og vil på klimakonferansen annonsere bidrag til FNs Klimatilpasningsfond.

Klimakonferansen i Madrid vil også fokusere særlig på havets rolle for å løse klimautfordringen. Statsministeren leder det internasjonale høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi, sammensatt av sittende stats- og regjeringssjefer fra 14 land. Panelet har nylig lansert en rapport om potensialet for utslippsreduksjoner gjennom havbaserte klimatiltak, og vil i Madrid komme ut med en ny rapport om tilpasning til de pågående endringene i havet.

Den norske delegasjonen består i tillegg av klima- og miljøminister Ola Elvestuen, statssekretær Sveinung Rotevatn (Klima- og miljødepartementet) og statssekretær Jens Frølich Holte (Utenriksdepartementet). Observatører fra Stortinget, Sametinget og norske organisasjoner deltar også.