Historisk arkiv

Verdensledere diskuterer klimautfordringer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

I dag presenterer statsminister Erna Solberg konkrete klimatiltak i forbindelse med FNs klimatoppmøte sammen med andre verdensledere.

Globale klimautfordringer er hovedtemaet under FN-uka, og FNs generalsekretær Antonio Guterres samler i dag alle lederne til et klimatoppmøte for å få konkrete klimaplaner. Statsminister Erna Solberg setter havbaserte klimatiltak på agendaen, og viser til at Norge vil forsterke klimamålet under Parisavtalen og oppdatere de norske klimamålene i 2020.

Klimatoppmøtet
Statsminister Erna Solberg holder innlegget sitt på Climate Action Summit 2019 i New York. Foto: Foto: FN-delegasjonen.

Erna Solberg presenterer havbaserte klimatiltak 

– Norge ser konkrete tiltak til havs som en måte å få ned klimagassutslippene i verden. Uten en bærekraftig havøkonomi kommer ikke verden til å nå klimamålene, sier statsminister Erna Solberg. 

Statsminister Erna Solberg leder det internasjonalt høynivåpanel for en bærekraftig havøkonomi som arbeider med å integrere panelets anbefalinger i FNs agenda. I dag la de frem en ny rapport som viser at havbaserte klimaløsninger kan stå for inntil en femdel av de utslippskuttene verden trenger innen 2050 for å begrense den globale temperaturøkningen til 1,5 grad.

Erna Solberg oppfordrer verdens ledere, næringslivsledere og investorer til å bli med på en havinnsats for å nå målene i Paris-avtalen og bærekraftsmålene. Hun presenterer fem havbaserte klimatiltak:

  • Investere i naturbaserte klimaløsninger
  • Produsere havbasert fornybar energi
  • Sikre nullutslipps havnæringer
  • Sikre bærekraftig mat for fremtiden
  • Bedre bruken av karbonfangst og –lagring

Etterlyser styrket bevaringsarbeid for regnskogen

Presidentene i Frankrike, Chile og Colombia arrangerer et eget Amazonas-møte i forbindelse med klimatoppmøtet. Statsminister Erna Solberg understreker betydningen av å bevare tropisk regnskog for å nå klimamålene. Hun viser til at det mangler langsiktige globale økonomiske forpliktelser og ambisiøse skogmål.

– Å redusere avskogingen krever et regionalt lederskap, og det er helt nødvendig med støtte fra det internasjonale samfunnet som kommer lokalsamfunnene til gode og sikrer urfolks rettigheter. Norge skal sammen med Storbritannia og Tyskland bidra med fem milliarder dollar til skogbeskyttelse innen 2020. Men det er behov for mye mer, og vi må sammen arbeide for langsiktige finansielle forpliktelser i arbeidet mot avskoging, sier statsminister Erna Solberg.