Historisk arkiv

Digitalisering i finanssektoren

Nye aktører og regulatoriske sandkasser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringens digitaliseringsutvalg diskuterte fredag 7. februar fremveksten av nye aktører i markedet for finansielle tjenester. På agendaen stod også bruk av regulatoriske sandkasser.

- Bruk av teknologi og nye aktørers inntog i markedet for finansielle tjenester kan gi økt konkurranse og bedre tjenester til kundene. Samtidig reiser det spørsmål om regelverket er godt nok tilpasset ny teknologi, og om kundenes personvern er godt nok ivaretatt i nye forretningsmodeller, sier statsminister Erna Solberg.

Representanter for Vipps, Klarna og Finstart Nordic holdt innlegg under fredagens møte. De fortalte om utviklingen i sin bransje og hvilke muligheter og utfordringer de ser fremover.

Både i Norge og internasjonalt vil det komme endringer i markedet for finansielle tjenester. De etablerte aktørene utfordres av store teknologiselskaper, men også av mindre virksomheter som utnytter mulighetene i ny teknologi, ofte omtalt som fintech-virksomheter.

- Ny teknologi, nye forretningsmodeller og nye markedsaktører er ikke bare en utfordring for de etablerte aktørene, men gjør også at myndighetene må tenke nytt. Et eksempel på nytenkning er Finanstilsynets regulatoriske sandkasse som nå er åpen for søknader. Innspill til hvordan myndighetene kan legge til rette for innovasjon og konkurranse i finansnæringen er velkomment, sier finansminister Jan Tore Sanner.

Regulatoriske sandkasser gir virksomheter mulighet til å teste ut innovative tjenester, produkter eller forretningsmodeller under oppfølging fra tilsynsmyndighetene. Slik vil man bidra til økt teknologisk innovasjon og flere nye aktører. Formålet er også å bidra til økt forståelse hos tilsynsorganene.

Regjeringens digitaliseringsutvalg ble opprettet i 2017 og ledes av statsministeren. Øvrige medlemmer er statsråder med særlige viktige digitale satsinger.