Historisk arkiv

Nyheter

Samlet bransjen til toppmøte om hydrogen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Tina Bru holdt tirsdag et digitalt toppmøte om hydrogen med aktører fra næringslivet.

Hydrogen er en energibærer som har et betydelig potensial til å redusere utslipp lokalt, nasjonalt og globalt. Det kan også skape verdier for norsk næringsliv. 

Målet med toppmøtet var å løfte hydrogen på agendaen, finne ut hvordan satsingen på hydrogen kan skape arbeidsplasser og få innspill til regjeringens arbeid med et veikart for hydrogen. 

– Hydrogen kan bli en nøkkel i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Innspillene vi har fått i dag viser at Norge, med sine bedrifter, teknologi og kompetanse, har alle forutsetninger for å bidra til denne energiomstillingen, sier statsminister Erna Solberg.

I juni la regjeringen fram en egen hydrogenstrategi. Det er også foreslått 100 millioner kroner til hydrogensatsing i statsbudsjettet for 2021. I tillegg er det bestemt at det skal stilles krav om hydrogenteknologi i anbudet på fergesambandet rv. 80 Bodø-Røst-Værøy-Moskenes. Samtidig er det satt i gang arbeid med et veikart for hydrogen. Veikartet vil bli lansert i den varslede stortingsmeldingen om langsiktig verdiskaping fra energisektoren og fra norsk sokkel. 

– Tanken bak veikartet er å systematisere den videre satsingen på hydrogen. Utgangspunktet er å støtte opp under hele verdikjeden, inkludert et norsk hjemmemarked for hydrogen, fullskala produksjon, knutepunkter og eksportmuligheter. Toppmøtet i dag har allerede gitt oss mange verdifulle innspill vi kan bygge videre på, sier olje- og energiminister Tina Bru.

På det digitale toppmøtet deltok representanter fra Elkem Bremanger, Equinor, NEL, Norled, Nysnø, Reinertsen New Energy, Statkraft, Varanger Kraft, Wilhelmsen og Yara.