Forsiden

Historisk arkiv

Nettmøte om digitalisering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solberg og distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland inviterer til nettmøte 13. januar kl 13.30.

Nett-tv Nettmøte om digitalisering

Se sendingen her

Se sendingen her

Tema for møtet er det digitale liv under koronaen. Hva har fungert bra, hva er utfordringene og hva har vi lært?

Nettmøtet vil særlig handle om innbyggernes møte med digitale løsninger i offentlig sektor. Heftet "Vår nye digitale kvardag" vil også bli presentert under møtet.

Agenda

  • Statsministeren ønsker velkommen og innleder
  • Distrikts- og digitaliseringsministeren innleder
  • Idar Kreutzer, adm.dir. i Finans Norge. Skal snakke om digital samhandling mellom offentlig og privat sektor (DSOP-samarbeidet), der Skatteetaten, Brønnøysundregistrene, Digitaliseringsdirektoratet, NAV, politiet, Kartverket og finansnæringen samarbeider om digitalisering av viktige prosesser i samfunnet – og hvordan finansnæringen snudde seg rundt da koronaen traff Norge.
  • NAV-sjef Hans Christian Holte. Skal snakke om hvordan NAV har måttet omstille seg for å hjelpe rekordmange arbeidsledige og permitterte. Hvilke digitale løsninger har kommet på plass og hvilke utfordringer gjenstår?
  • Ida Dahl, lektor med master i IKT-støttet læring. Jobber med implementering av digitale verktøy i norske klasserom og er aktiv i Facebook-initiativet koronadugnad for digitale lærere – et nettsamfunn som samlet over 60.000 lærere og 60 frivillige "over natten". Skal snakke om hvordan lærerne har opplevd tiden med digital undervisning. Hva er fordelene og hva er utfordringene?
  • Fastlege Jørgen Skavlan. Er videokonsultasjoner med fastlegen et godt alternativ til fysisk oppmøte? Hvilke erfaringer har legene hatt under pandemien?
  • Kjell Martin Holen, Seniornett Ullensaker. Kjell Martin er leder av Seniornett Ullensaker. Der jobber de frivillig med blant annet å bistå eldre som trenger starthjelp med nye digitale kommunikasjonsverktøy. I tillegg sitter han i eldrerådet i kommunen. Da koronaen traff Norge ville eldrerådet legge ned arbeidet fram til pandemien var over. Men Kjell Martin overtalte eldrerådet til å gjennomføre møter digitalt. Det gjør de nå.
    Mange eldre kan ikke ha besøk av familien under pandemien. Digitale møter har vært alternativet. Hvordan har godt voksne taklet den digitale hverdagen og hva har vært vanskelig?
  • Niklas Paulsen – kjent som "Bølgen" i sosiale medier, musiker og student. Skal snakke om hvordan er det å være ung under koronapandemien. Hva har digitale møter og undervisning på nett gjort med hverdagen? Og har den digitale hverdagen påvirket din karriere som ung musiker?