Historisk arkiv

Norge deltar på digitalt klimatoppmøte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solberg deltar torsdag og fredag på det digitale klimatoppmøtet som USAs president Joe Biden har invitert til. Målet med møtet er å diskutere hvordan vi kan styrke innsatsen for å løse klimakrisen.

Erna Solberg deltar på det digitale klimatoppmøtet
Statsminister Erna Solberg følger med på president Joe Bidens åpningstale på klimatoppmøtet. Foto: Arvid Samland/Statsministerens kontor

– Klimaproblemet er globalt, og kan kun løses gjennom globalt samarbeid. Derfor betyr det mye at USA er tilbake i klimaarbeidet. Selv om utslippene har gått ned i USA de senere årene, er det fortsatt viktig at USA nå i større grad vil være med og ta ansvar internasjonalt for teknologiutvikling og utslippskutt, sier statsminister Erna Solberg.

Ved starten av møtet annonserte president Joe Biden at USA vil jobbe for å kutte minst 50 prosent av klimagassutslippene innen 2030.

Solberg er en av rundt 40 stats- og regjeringssjefer som er invitert til møtet. Deltakerne er de 17 største økonomiene i verden, som til sammen står for rundt 80 prosent av verdens utslipp, i tillegg til enkelte andre land som markerer seg gjennom en offensiv klimapolitikk.

Fredag skal statsministeren holde et innlegg i sesjonen som handler om hvordan innovative teknologiløsninger kan bidra til å få gjennomført det grønne skiftet.

– At Norge er invitert med på dette møtet bekrefter at vi ligger i front internasjonalt i vår klimapolitikk. Det er samtidig en anerkjennelse av alle som daglig står på for å utvikle og ta i bruk innovative løsninger som kan få ned klimagassutslippene, sier Solberg.

I forbindelse med møtet ble det også presentert et nytt offentlig-privat initiativ for å bevare regnskog. LEAF-koalisjonen er en gruppe private selskaper og giverland som ønsker å heve globale klimaambisjoner gjennom å støtte utviklingsland som lykkes med å redusere klimagassutslipp fra skog. Norge er med i denne gruppen.

– Vi trenger verdens tropiske skoger i kampen mot klimaforandringer og for å bremse ødeleggelse av natur. Uten verdens tropiske skoger, settes også matforsyning og viktige økotjenester, som vannforsyning, i fare. Selv om verdenssamfunnet har denne kunnskapen om skog, er det ikke tilstrekkelig finansiering på plass til å støtte tropiske skogland som reduserer avskoging. Norsk regnskogsatsing har vært et viktig bidrag gjennom mange år, men vi trenger mer finansiering, sier Solberg.