Forsiden

Historisk arkiv

Norsk fregatt vil seile i amerikansk flåtegruppe

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringen planlegger å stille med en fregatt til en amerikansk flåtegruppe i fire måneder sent 2021 og tidlig 2022. Fregatten vil inngå i US Navys samarbeidsprogram Cooperative Deployment.

Flåtegruppen vil primært seile i Atlanterhavet og Middelhavet.

- Dette vil gi anledning til å trene og øve med vår fremste allierte og vise alliert samhold. Deltagelsen i Cooperative Deployment vil videreutvikle vår evne til å samvirke med USA også i våre nærområder, sier statsminister Erna Solberg.

Bildet viser sjef for Sjøforsvaret Rune Andersen, statsminister Erna Solberg, visekonstabel Maren Straum Lie og visekonstabel Iver Garli om bord på KNM Otto Sverdrup på Haakonsvern.
Sjef for Sjøforsvaret Rune Andersen, statsminister Erna Solberg, visekonstabel Maren Straum Lie og visekonstabel Iver Garli om bord på KNM Otto Sverdrup på Haakonsvern. Foto: Arvid Samland/Statsministerens kontor

Hovedhensikten med Cooperative Deployment er å sikre rett til fri ferdsel til sjøs, å vise alliert samhold og markere tilstedeværelse i sikkerhetspolitiske interesseområder. Flåtegruppen kan ved behov også bidra i krisehåndtering. Gruppen ledes av et hangarskip og inkluderer eskortefartøy og forsyningsfartøy.

- Norge ønsker å være en aktiv bidragsyter til det euro-atlantiske sikkerhetssamarbeidet, og vi støtter opp under det fornyede amerikanske maritime fokuset på Nord-Atlanteren, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Norge har inngått avtale med USA om betingelser for den norske deltagelsen.

- Det norske fartøyet er kun underlagt begrenset amerikansk kommando mens det seiler i gruppen. Vi kan reservere oss fra deltagelse i aktiviteter som ikke er i tråd med norske interesser, og vi har om nødvendig muligheten til å ta tilbake kommandoen over fartøyet, sier Bakke-Jensen.

Deltagelsen i Cooperative Deployment vil ikke gå utover den hjemlige beredskapen. I stedet for en fregatt vil Norge stille med forsyningsskipet KNM Maud i NATOs stående flåtestyrker fire måneder høsten 2021.