Historisk arkiv

Nytt felles nasjonalt veteranmonument avduket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Fredag 27. august avduket H.M. Kongen det nye nasjonale veteranmonumentet på Akershus festning. Samme dag ble det også gjennomført en medaljeseremoni, der en rekke høyt rangerte medaljer ble overrakt.

H. M. Kong Harald avduker veteranmonumentet
H. M. Kong Harald avduker veteranmonumentet på Akershus festning. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

– Monumentet er reist som et synlig og tydelig symbol for å hedre og anerkjenne alle dem som på Norges vegne har tjenestegjort i internasjonal operasjoner. Plasseringen på festningen skal gi rom for ettertanke, anerkjennelse og refleksjon. Monumentet skal også skape en verdig ramme rundt markeringer og seremonier, sier statsminister Erna Solberg.

Statsminister Erna Solberg taler før avdukinga av veteranmonumentet på Akershus festning.
Statsminister Erna Solberg taler før avdukinga av veteranmonumentet. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

– Når staten sender personell ut på oppdrag i internasjonale operasjoner, enten det er soldater, politifolk eller andre, så utsettes de for risiko. Norge bidrar med personell i internasjonale operasjoner fordi det er viktig for oss. Vi ønsker å bidra til å fremme internasjonal stabilitet og sikkerhet og fremme demokratiske verdier. Samtidig har dette en pris. Vi må aldri glemme de som var villige til å ofre alt for våre verdier. For å understreke dette, tente vi også i dag den evige flamme. Flammen symboliserer det evige minnet om de som ga sitt liv i tjeneste for Norge, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. 101 navn på kvinner og menn som ga slitt liv i tjeneste for Norge er risset inn i minnetavlen av bronse.

Forsvarsministeren i samtale med krigsveteran Trygve Hansen.
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i samtale med krigsveteran Trygve Hansen. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Regjeringen, Kongehuset, Forsvarsdepartementet og Forsvaret, samt inviterte fra det offisielle Norge og andre spesielt inviterte, var til stede under avdukingen.

Medaljeseremoni – delte ut 23 medaljer

Samme dag ble det også gjennomført en medaljeseremoni med overrekkelser av regjeringsmedaljer og forsvarssjefens medaljer for innsatsen i Afghanistan, Syria og Irak.

– På grunn av koronapandemien ble medaljeseremonien 8. mai i fjor og 8. mai i år utsatt. Norge og Forsvaret anerkjenner veteranenes innsats, og en av måtene det gjøres på er gjennom medaljer. I dag fikk 23 personer sine velfortjente medaljer, sier forsvarsministeren.

Brian M. Edwards mottar St Olavsmedaljen med ekegren av forsvarssjefen og forsvarsministeren på Akershus festning
Den amerikanse soldaten Brian M. Edwards mottar St Olavsmedaljen med ekegran av Forsvarssjefen General Eirik Kristoffersen og Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Dekorasjonene som ble overrakt er regjeringens Krigskors med sverd, St. Olavsmedaljen med ekegren og Krigsmedaljen. I tillegg ble Forsvarets medalje for Edel Dåd, Forsvarets innsatsmedalje med rosett og Forsvarets innsatsmedalje overrakt. Tildelingene kan være knyttet til innsats i en enkelthendelse, eller for betydelig innsats over lengre tid. Noen av medaljemottakerne tilhører Forsvarets skjermede personell, noe som gjør at detaljer om personene og deres oppdrag ikke offentliggjøres. De fikk overrakt sine medaljer i en lukket seremoni tidligere på dagen.

Fakta om veteranmonumentet

I 2019 besluttet regjeringen at det skulle bygges et nasjonalt veteranmonument på Akershus festning. Monumentet skulle reises for å hedre personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner eller deltatt i annen internasjonal tjeneste i særlig risikoutsatte områder på vegne av Norge. Dette inkluderer personell fra eksempelvis utenrikstjenesten og justissektoren i tillegg til forsvarssektoren.

Forsvarsbygg fikk oppdraget om å etablere veteranmonumentet og har ledet gjennomføringen av prosjektet. Manthey Kula Arkitekter ble engasjert for å bistå med utformingen og planleggingen av monumentet. Det har blitt innhentet innspill og vært tett dialog med blant annet Forsvaret, Byantikvaren, Riksantikvaren og Kunst i offentlige rom. I denne prosessen har Forsvarsbygg også involvert veteranorganisasjonene, Oslo kommune, Justis- og beredskapsdepartementet og andre interessenter. Prosessen omkring monumentet har vært preget av åpenhet, og utformingen er godt forankret blant interessentene.

Veteranmonumentet består blant annet av en bautastein med verselinjen «Også vi når det blir krevet» fra nasjonalsangen, en bronsetavle med navn på omkomne fra internasjonale operasjoner og «Den evige flamme», som er en fakkel på toppen av en bronsesøyle. Prosjektet har en kostnad på cirka 16 millioner kroner.