Historisk arkiv

Solberg diskuterte helsesamarbeid og havøkonomi med Macron

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solberg hadde i dag et kort møte med Frankrikes president Emmanuel Macron på sidelinjen av NATO-toppmøtet i Brussel.

Macron og Solberg
Frankrikes president Emmanuel Macron og statsminister Erna Solberg møttes i Brussel (foto: Torbjørn Kjosvold/SMK)

Det globale helsesamarbeidet ACT-A var blant temaene de to snakket om. Både Norge og Frankrike er aktive og engasjerte deltakere i samarbeidet.

– Jeg brukte anledningen til å takke president Macron for den sterke støtten Frankrike gir, både politisk og finansielt,  til ACT-A, sier statsminister Solberg.

– Vi må begge fortsette arbeidet med å engasjere andre aktører, som G7- og G20-landene til å bidra i finansieringen av dette viktige samarbeidet. Rettferdig tilgang og distribuering av vaksiner er fortsatt helsejobb nummer en i verden, sier Solberg.

Norge og Frankrike sitter nå sammen i Sikkerhetsrådet. De to diskuterte også saker som er på Sikkerhetsrådets bord, blant annet situasjonen i Syria.

De to brukte også anledningen til å diskutere den blå økonomien. Som en av lederne i Høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi (Havpanelet) arbeider statsministeren for å skape økt internasjonal forståelse for sammenhengen mellom havets økonomiske betydning og havets miljøtilstand.

– Norge har gjennom havpanelet tatt et initiativ som skal bidra til å bygge en bærekraftig havøkonomi globalt. Havpanelets arbeid viser at det haster med å utvikle god havforvaltning verden over for å oppnå de miljømessige, økonomiske og sosiale målene i FNs 2030-bærekraftsagenda. Nå trenger vi Frankrikes hjelp til å ta dette et steg videre på den globale arenaen, sier Solberg.

Hovedrapporten Ocean Solutions That Benefit People, Nature and the Economy som Havpanelet lanserte i desember 2020, viser at investeringer i beskyttelse av havmiljøet og utvikling av havnæringer ofte er svært samfunnsøkonomisk lønnsomt, men trenger stimulans og tilrettelegging. En bærekraftig havøkonomi vil ikke bare skape mer velstand, men også bidra til en verden der ressurser fordeles mer likeverdig.