Historisk arkiv

Nyheter

Solberg og Merkel markerte åpningen av NordLink-kabelen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solberg og Tysklands forbundskansler Angela Merkel deltok torsdag på den offisielle åpningen av den undersjøiske strømkabelen NordLink.

Erna åpner NordLink
Erna Solberg holdt tale under åpning av strømkabelen til Tyskland, NordLink. Foto: SMK

- NordLink-kabelen vil være til stor nytte for både Norge og Tyskland. Den vil bidra til mer effektiv bruk av kraftressursene, bedre utnyttelse av kraftsystemene og legge grunnlaget for investeringer i mer fornybar produksjon. Strømkabelen vil også bidra til vår felles vei til lavutslippsamfunnet, nå som Tyskland etter hvert skal avvikle kullkraften. NordLink vil lette Tysklands overgang fra fossil til fornybar energi, og gi oss i Norge tilgang på energi når vi trenger det, sier statsminister Erna Solberg.

Statnetts partnere i NordLink-prosjektet er den tyske systemoperatøren TenneT og den tyske statseide banken Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Kabelprodusent er Nexans.

- Med NordLink knytter Tyskland og Norge enda tettere bånd. Den første direkte elektrisitetsforbindelsen muliggjør utveksling av fornybar energi og bidrar til mer stabile energipriser i begge land. NordLink er en milepæl for tilgang på fornybar energi og klimaarbeidet i Europa, sier den tyske forbundskansleren Angela Merkel.

Kabelen er 623 km lang og går mellom Tonstad i Sirdal kommune i Norge og Wilster i Schleswig-Holstein i Tyskland.

Prosjektet fikk konsesjon av Olje- og energidepartementet i 2014. Sommeren 2017 ble første del av sjøkabelen installert. Prøvedriften av kabelen startet i desember 2020, og kabelen gikk over i ordinær drift i mars 2021.