Historisk arkiv

Ansvarsfordelingen i Erna Solbergs regjering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Etter å ha blitt utnevnt av Kongen i ekstraordinært statsråd i dag kl. 10.00, møtte Erna Solbergs regjering til sitt første statsråd i dag kl. 12.00. Der ble statsrådenes ansvarsområder fastsatt.

Etter å ha blitt utnevnt av Kongen i ekstraordinært statsråd i dag kl. 10.00, møtte Erna Solbergs regjering til sitt første statsråd i dag kl. 12.00. Der ble statsrådenes ansvarsområder fastsatt.

Den nye regjeringen er utgått av Høyre (H) og Fremskrittspartiet (FrP). Den har følgende sammensetning:

Statsminister
stortingsrepresentant Erna Solberg (52), Bergen (H)

Statsråd med ansvar for Finansdepartementet
med unntak for forvaltningen av statens kjøp av klimakvoter
stortingsrepresentant Siv Jensen (44), Oslo (FrP)

Statsråd med ansvar for Kommunal- og regionaldepartementet,
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets avdelinger for bygg, sikkerhet og tjenester, statsforvaltning, IKT og fornying (med unntak av bredbåndssaker), samer og nasjonale minoriteter, administrasjon og kommunikasjon, og planavdelingen i Miljøverndepartementet

stortingsrepresentant Jan Tore Sanner (48), Høvik (H)

Statsråd ved Statsministerens kontor
med ansvar for samordning av EØS-saker og forholdet til EU,
også stabssjef ved Statsministerens kontor

generalsekretær Vidar Helgesen (45), Stockholm (H)

Statsråd med ansvar for Samferdselsdepartementet,
kyst- og miljøavdelingen i Fiskeri- og kystdepartementet
og bredbåndssaker i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

tidligere stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen (41), Oslo (FrP)

Utenriksminister, også med ansvar for utviklingssaker,
unntatt saker som ligger til statsråd Vidar Helgesen
og klima- og skogsatsing

Managing Director Børge Brende (48), Genève (H)

Statsråd med ansvar for Kulturdepartementet og kirkesaker, herunder kirkeavdelingen i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
styremedlem Thorhild Widvey (57), Oslo (H)

Statsråd med ansvar for Fiskeri- og kystdepartementets avdelinger for fiskeri og havbruk, sjømat og kommunikasjon, også ansvar for samordning av nordiske samarbeidssaker
stortingsrepresentant Elisabeth Aspaker (51), Harstad (H)

Statsråd med ansvar for Miljøverndepartementet unntatt planavdelingen, også ansvar for klima- og skogsatsing i Utenriksdepartementet
fylkesrådmann Kristine (Tine) Sundtoft (46), Lillesand (H)

Statsråd med ansvar for Nærings- og handelsdepartementet, også ansvar for selskapslovgivningen, konkurransesaker – herunder konkurransepolitisk avdeling i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, og forsknings-, styrings- og administrasjonsavdelingen i Fiskeri- og kystdepartementet
byrådsleder Monica Mæland (45), Bergen (H)

Statsråd med ansvar for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
stortingsrepresentant Solveig Horne (44), Sola (FrP)

Statsråd med ansvar for Helse- og omsorgsdepartementet
stortingsrepresentant Bent Høie (42), Stavanger (H)

Statsråd med ansvar for Arbeidsdepartementet
tidligere stortingsrepresentant Robert Eriksson (39), Verdal (FrP)

Statsråd med ansvar for Justis- og beredskapsdepartementet,
unntatt ansvaret for selskapslovgivningen

stortingsrepresentant Anders Anundsen (38), Stavern (FrP)

Statsråd med ansvar for Olje- og energidepartementet
kommunikasjonsdirektør Tord Lien (38), Trondheim (FrP)

Statsråd med ansvar for Forsvarsdepartementet
stortingsrepresentant Ine Marie Eriksen Søreide (37), Oslo (H)

Statsråd med ansvar for Landbruks- og matdepartementet
seniorrådgiver Sylvi Listhaug (36), Oslo, (FrP)

Statsråd med ansvar for Kunnskapsdepartementet
stortingsrepresentant Torbjørn Røe Isaksen (35), Porsgrunn (H)

                                                           ***


Endringer i departementsstrukturen
Fra 1. januar 2014 tas det sikte på endringer i departementsstrukturen, avhengig av nødvendige budsjettvedtak i Stortinget:

 • Nedleggelse av Fiskeri- og kystdepartementet.
 • Nedleggelse av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.
 • Nedleggelse av Nærings- og handelsdepartementet.
 • Overføring av ansvaret for arbeidsgiverpolitikk, bygg, sikkerhet og tjenester, statsforvaltningen, IKT, fornying og same- og minoritetspolitikk fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet til Kommunal- og regionaldepartementet.
 • Overføring av ansvaret for plandelen av plan- og bygningsloven og den nasjonale kart- og geodatapolitikken fra Miljøverndepartementet til Kommunal- og regionaldepartementet.

  Det tas sikte på at Kommunal- og regionaldepartementet fra 1. januar 2014 skifter navn til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
 • Overføring av ansvaret for kirkesaker fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet til Kulturdepartementet.

  Det tas sikte på at Kulturdepartementet fra 1. januar 2014 skifter navn til Kultur- og kirkedepartementet.
 • Overføring av ansvaret for klima- og skogsatsingen fra Utenriksdepartementet til Miljøverndepartementet.

  Det tas sikte på at Miljøverndepartementet fra 1. januar 2014 skifter navn til Klima- og miljøverndepartementet.
 • Overføring av ansvaret for forvaltningen av statens kjøp av klimakvoter fra Finansdepartementet til Miljøverndepartementet.
 • Overføring av ansvaret for koordinering av bredbåndspolitikken fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet til Samferdselsdepartementet.
 • Overføring av ansvaret for kyst- og miljøsaker fra Fiskeri- og kystdepartementet til Samferdselsdepartementet.
 • Opprettelse av nytt Nærings- og fiskeridepartement ledet av to konstitusjonelt ansvarlige statsråder.

  Det nye Nærings- og fiskeridepartementet vil bestå av Nærings- og handelsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet, med unntak av kyst- og miljøavdelingen og relevante deler av avdeling for forskning, styring og administrasjon. I tillegg vil departementet få overført konkurransepolitisk avdeling fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og ansvaret for selskapslovgivningen fra Justis- og beredskapsdepartementet.
 • Det tas sikte på at Arbeidsdepartementet fra 1. januar 2014 skifter navn til Arbeids- og sosialdepartementet.