Historisk arkiv

Statsminister Erna Solberg møtte Bill Gates i Oslo

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solberg og Bill Gates, fra Bill og Melinda Gates-stiftelsen, møttes i dag i Oslo for å drøfte det langvarige samarbeidet mellom Norge og stiftelsen. De drøftet også mulige områder for samarbeid i årene som kommer, basert på den nye regjeringens prioriteringer.

Statsministeren understreket Norges forpliktelse til å fortsette sitt arbeid for global helse:

- Norge tar sikte på å videreutvikle vårt arbeid for å fremme global helse i samarbeid med alle som er opptatt av dette, som Bill og Melinda Gates-stiftelsen. Vi er begge opptatt av nytenkning, og har både bidratt til å gjøre nye redskaper og teknologier tilgjengelige på vaksineområdet, og funnet fram til nye og bærekraftige modeller for statlig-privat samarbeid. Vi er begge klar over at innovasjon er avgjørende for å få mer igjen for pengene og redde flere liv.

Norge og Bill og Melinda Gates-stiftelsen har allerede, via markedet, bidratt til billigere familieplanlegging, for eksempel ved å skaffe til veie rimelige prevensjonsmidler. Slik har man bidratt til å redde mødres liv i utviklingsland.

Bill Gates sa: - Norge har vist vei i bruken av kloke investeringer i global helse og utvikling, og jeg er svært glad for at statsminister Solberg i dag har gjentatt forpliktelsen på å bevare dette som en viktig oppgave for hennes regjering, og å benytte Norges viktige stemme for å rette verdens oppmerksomhet mot dette. Bill og Melinda Gates-stiftelsen og den norske regjering har et godt samarbeid om en rekke livsviktige og livreddende tiltak, fra forskning som finner nye løsninger i behandlingen av noen av de farligste sykdommene, til ordninger som sikrer at denne behandlingen når dem som trenger det mest.  Særlig er jeg glad for den norske regjerings støtte til GAVI, GFATM Global-fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria, og til arbeidet med å sette inn det siste støtet for å utrydde polio. Dette er noen av de smarteste bistandsinvesteringene som finnes.

Sentralt i samarbeidet mellom Norge og Bill & Melinda Gates Foundation står samarbeidet i GAVI-alliansen, som arbeider for økt adgang til vaksiner i fattige land. GAVI-alliansen har allerede vært med på å redde millioner av liv. Den nye regjeringen har derfor forpliktet seg til å doble Norges bidrag til GAVI mellom 2011 og 2015.

Endelig er GAVI også en hjørnestein i samarbeidet mellom Norge og Bill & Melinda Gates Foundation for å utrydde polio. Norge vil øke sitt bidrag til dette og bidra med ytterligere 190 millioner kroner via GAVI i 2014. Det øker Norges totale bidrag til utryddelse av polio til 240 millioner kroner.   

- Dagens møte har gjort det mulig for oss å drøfte vårt samarbeid i årene fremover, slik at vi kan se muligheter for å ta nye skritt i retning en bedre fremtid for alle, sa statsminister Solberg. 

- Nordmenn bør være svært stolte av de utrolige resultatene som deres gavmildhet har blant verdens fattigste. Norges innsats på feltet global helse og utvikling er et forbilde for andre regjeringer ved å vise hvor stor virkning slik hjelp kan ha. Dette er et budskap som aldri har vært viktigere, særlig nå i den avsluttende fasen før FNs tusenårsmål utløper i 2015. Jeg setter stor pris på det sterke samarbeidet vår stiftelse har fått med Norge, og ser fram til å utdype dette i årene som kommer, sa Bill Gates.

I tillegg til global helse tok statsministeren opp betydningen av utdannelse for jenter i utviklingsland, som regjeringen prioriterer høyt.