Historisk arkiv

Fikk innspill til ny lesestrategi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Opp mot 20 prosent av elevene i skolen sliter med å lese- og skrive. På et toppmøte i dag fikk statsministeren de første innspillene til regjeringens nye lesestrategi.

Opp mot 20 prosent av elevene i skolen sliter med å lese- og skrive. På et toppmøte i dag fikk statsministeren de første innspillene til regjeringens nye lesestrategi.

– Det er ganske alvorlig når man anslår at så mange som én av fem elever har lese- og skrivevansker, spesielt når vi vet at det kan stå i veien for videre utdanning og jobb. Nå setter vi i gang arbeidet med å lage en lesestrategi, sier statsminister Erna Solberg.

Mandag 24. november arrangerte statsministeren et toppmøte om lese- og skrivevansker sammen med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og arbeids- og sosialminister Robert Eriksson. På møtet fikk de innspill til hvordan man bedre kan fange opp og ivareta elever og barn og unge med slike utfordringer. Blant deltakerne var blant annet lærere, rektorer, forskere og representanter fra næringslivet, og ikke minst elever som selv har lese- og skrivevansker.

Statsministeren var åpen om at også hun har dysleksi.

– Jeg slet med å stokke ordene og skrive riktig gjennom oppveksten, og vet veldig godt hvordan det kjennes når man ikke får det helt til. Men til alle barn og unge vil jeg si at det nytter å trene på lesing og skriving. Man kan komme veldig langt selv om man har lese- og skrivevansker, og det er ikke noe flaut å snakke om det, sier statsministeren.

Utdanningsdirektoratet får i oppdrag å lede arbeidet med den nye lesestrategien som skal gjelde i perioden fra 2015 til 2019.

– Tidlig innsats er viktig, og derfor vil vi vektlegge lesing og skriving på de første trinnene i barneskolen. Vi vil også vektlegge gutter og minoritetsspråklige spesielt. På toppmøtet har vi fått mange gode innspill som vi tar med oss inn i arbeidet med strategien, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Regjeringen har også startet arbeidet med en stortingsmelding om livslang læring og utenforskap. OECD-undersøkelsen PIAAC viser at 400 000 voksne nordmenn (16-65 år) har svake ferdigheter i lesing og tallforståelse.

– Vi må jobbe for et trygt, fleksibelt og familievennlig arbeidsliv med plass til alle. Lese- og skrivevansker skal ikke være en årsak til at mennesker blir stående utenfor arbeidslivet, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.