Historisk arkiv

Fredrik Sejersted utnevnt til ny regjeringsadvokat

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Professor Fredrik Sejersted (49), Oslo, er i statsråd i dag utnevnt til ny regjeringsadvokat og leder for Regjeringsadvokatembetet. Sejersted vil tiltre fra april 2015, når nåværende regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs går av ved fylte 70 år.

Kronprinsregenten har i statsråd i dag utnevnt professor Fredrik Sejersted (49), Oslo, til ny regjeringsadvokat og leder for Regjeringsadvokatembetet. Sejersted vil tiltre fra april 2015, når nåværende regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs går av ved fylte 70 år.

Regjeringsadvokaten er statens advokatkontor i sivile saker. Kontorets hovedoppgaver er å føre rettssaker på vegne av staten og bistå regjeringen og departementene i rettslige spørsmål. Embetet har i dag 57 ansatte.

Sejersted har fra 2008 vært leder for Senter for Europarett ved Universitetet i Oslo. Før dette arbeidet han blant annet syv år som advokat ved Regjeringsadvokatembetet. Han har ledet og vært medlem av en rekke offentlige utvalg, herunder leder for Europautredningen.

- Sejersted har en bred og spennende bakgrunn. Han er kjent som en meget dyktig fagperson med omfattende prosedyreerfaring fra både Høyesterett og internasjonale domstoler. Jeg er sikker på at Sejersted på en svært god måte både vil sikre at regjeringsadvokatembetet fortsatt vil være en faglig sterk institusjon og samtidig gi grunnlag for at embetet utvikler seg, sier statsminister Erna Solberg.