Historisk arkiv

Norge lanserer klima- og skogpartnerskap med Peru og Liberia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

- Norge bidrar med inntil 2,8 milliarder kroner til Peru og Liberias arbeid med å redusere klimagassutslippene fra avskoging. Dette vil gi grunnlag for grønn økonomisk vekst i de to landene, sa statsminister Erna Solberg, da hun i dag presenterte to nye skogpartnerskap under klimatoppmøtet i New York.

- Norge bidrar med inntil 2,8 milliarder kroner til Peru og Liberias arbeid med å redusere klimagassutslippene fra avskoging. Dette vil gi grunnlag for grønn økonomisk vekst i de to landene, sa statsminister Erna Solberg, da hun i dag presenterte to nye skogpartnerskap under klimatoppmøtet i New York.

Avtalene som ble inngått under FNs klimatoppmøte i New York i dag innebærer at Norge skal bidra til å bevare skog med inntil 1,8 milliarder kroner i Peru og 1 milliard kroner i Liberia. Til stede under signeringen, foruten statsminister Erna Solberg, var Perus president Ollanta Humala, Liberias utenriksminister Augustine Ngafuan, klima- og miljøminister Tine Sundtoft og Perus miljøvernminister Manuel Pulgar-Vidal. Tysklands miljøvernminister Barbara Hendricks signerte avtalen på Tysklands vegne.

- Disse avtalene tar Norges internasjonale regnskogarbeid et steg videre. Norge skal støtte opp om landenes klimamål og ambisjoner om økonomisk vekst uten avskoging. Både Peru og Liberia har forpliktet seg til ambisiøse mål og tiltak som vi er stolte av å kunne bistå dem i å oppnå, sa statsminister Erna Solberg. 

Peru er verdens femte største regnskogland, og har verdens fjerde største karbonlager bundet opp i tropisk skog. Perus del av Amazonas er under økende press fra landbruk, gruvedrift, oljeindustri og infrastrukturprosjekter. 

Perus skoger er viktige i det globale arbeidet med å redusere klimaendringene. De inneholder også helt unike dyre- og plantearter, og er hjemmet til mange urfolksgrupper. Avtalen vi har signert i dag er med andre ord viktig for klima, naturmangfold og mennesker, sa Solberg.

Avtalen kan også redusere risikoen for at avskogingen i Peru øker som følge av Brasils store reduksjoner i avskogingen de senere årene.

Liberias skoger er også under stort press fra kommersiell hogst, landbruk og trekullproduksjon. 

I den krisen Liberia er inne i, er vi selvsagt innforstått med at Liberias hovedprioritet er befolkningens sikkerhet og helse. På lengre sikt kan Liberia være et godt eksempel for andre skogland i regionen, med sine planer om å jobbe tett med privat sektor for å oppnå økonomisk vekst uten avskoging, sa Solberg. 

I følge avtalen, vil bare selskaper som forplikter seg til ikke å avskoge få nye tillatelser fra Liberia til å operere i landet. Liberia har den største delen av det som er igjen av en unik afrikansk skogtype. Her lever skogelefanten, leoparden og pygméflodhesten. 

Norge er et foregangsland i det globale arbeidet for å få ned klimagassutslippene fra avskoging og skogforringelse i utviklingsland og har til nå har bidratt med 11,5 milliarder kroner til programmer for å bevare tropisk skog, sa klima- og miljøminister Tine Sundtoft. 

Skog er et av åtte prioriterte områder der FNs generalsekretær har bedt land og private selskaper om å komme med nye konkrete forpliktelser og initiativer til klimatoppmøtet i New York. 

Statsministeren var også ordstyrer for dagens høynivåmøte om skog i New York sammen med Indonesias president, Susilo Bambang Yudhoyono.