Historisk arkiv

Norsk støttepakke til Ukraina

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

- Det ukrainske folket har tatt viktige valg når de krever mer demokrati og tettere integrasjon med Europa. Jeg har kommet til Kiev for å støtte den utviklingen det ukrainske folket ønsker for landet, og med et budskap om at Norge skal gi vårt bidrag til en fredelig og trygg vei videre, sier statsminister Erna Solberg.

- Det ukrainske folket har tatt viktige valg når de krever mer demokrati og tettere integrasjon med Europa. Jeg har kommet til Kiev for å støtte den utviklingen det ukrainske folket ønsker for landet, og med et budskap om at Norge skal gi vårt bidrag til en fredelig og trygg vei videre, sier statsminister Erna Solberg.

Statsministeren gir uttrykk for klar norsk støtte til Ukraina når hun møter president Petro Porosjenko og statsminister Arsenij Jatsenjuk under sitt offisielle besøk i Kiev. Under besøket lanserer statsministeren en norsk støttepakke til Ukraina på flere hundre millioner kroner.

- Folket her har tatt et oppgjør med korrupsjon og en politisk kultur som ikke har evnet å utvikle landet til gode for folket. Nå er det viktig at ukrainske myndigheter fortsetter arbeidet med sårt tiltrengte reformer. Det er ukrainerne selv som må gjennomføre disse endringene, men jeg er her for å vise både myndigheter og befolkning at Norge vil bidra til å hjelpe Ukraina i riktig retning. I dag diskuterer vi hvordan vi kan bidra til økonomisk stabilisering og en bærekraftig demokratisk utvikling, sier Solberg.  

Under møtet med Ukrainas statsminister signerer Solberg en avtale om 100 millioner kroner i budsjettstøtte til Ukraina i 2014. Dette skal bidra til å styrke den økonomiske stabiliteten i landet som befinner seg i en dyp økonomisk krise som følge av konflikten med Russland. Regjeringen tar også sikte på å bistå Ukraina med tilsvarende budsjettstøtte i 2015 og 2016, og vil samarbeide tett med Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet for å sikre at midlene går til reformarbeidet. Støttepakken til Ukraina inneholder i tillegg tiltak innenfor justissektorreform, energi og atomsikkerhet, handelstilpasning og europeisk integrasjon. Dette er områder der ukrainske myndigheter selv har bedt om støtte og samarbeid.

- Det er viktig at det ukrainske folket opplever at det de har gått gjennom det siste året fører til varig endring. Her står kampen mot korrupsjon og styrking av rettsstaten sentralt. Norge vil samarbeide både med myndigheter, internasjonale organisasjoner og sivilt samfunn i dette arbeidet, sier statsministeren.

Under oppholdet i Kiev møter Solberg også internt fordrevne fra Øst-Ukraina for å få førstehånds kjennskap til deres situasjon. Statsministeren lover ytterligere 25 millioner kroner norsk humanitær hjelp.

- Norge har uttrykt sin klare støtte til Ukrainas territorielle integritet, og fordømt Russlands anneksjon av Krim og destabiliseringen av Øst-Ukraina. Det gjør sterkt inntrykk å møte mennesker som har blitt fordrevet fra sine hjem på grunn av kamphandlingene. Vinterkulden vil gjøre situasjonen enda vanskeligere, og vi annonserer derfor i dag støtte til å skaffe husvære som egner seg som vinterbolig. Norge har en sterk tradisjon for å yte humanitær støtte til folk i nød. Ikke minst gjelder dette i Ukraina, der Fridtjof Nansens innsats under sultkatastrofen fortsatt huskes og verdsettes.

På åpningen av det norsk-ukrainske næringslivsforumet møter statsministeren over 200 representanter for næringsliv og myndigheter.  

- Dagens undertegnelse av avtalen om en bilateral økonomisk kommisjon er ett eksempel på hvordan vi styrker det økonomiske samarbeidet mellom våre to land, sier statsministeren. Her vil norske og ukrainske myndigheter og næringsliv komme sammen og regelmessig diskutere muligheter og utfordringer for vår handel med hverandre. Økt handel vil være helt sentralt for å bedre den ukrainske økonomien.

Faktaboks om norsk støtte til Ukraina i 2014:

**100 mill. kr. i budsjettstøtte i 2014. Støtten skal bidra til å avhjelpe den dype økonomiske krisen Ukraina er i som følge av konflikten i øst.

**43 mill. kr. til sikkerhetssektor- og rettsstatsreform. Midlene kanaliseres til arbeidet med å styrke rettsstaten, godt styresett og vernet om menneskerettigheter.

**40 mill. kr. til energireformer og atomsikkerhet. Midlene vil blant annet kanaliseresgjennom det nordiske fondet NEFCO, som arbeider med energieffektivisering. I tillegg vil 20 mill. kr. brukes på tiltak for å styrke sikkerheten rundt ukrainske kjernekraftanlegg. Initiativet er i samarbeid med Sverige.

**16,5 mill. kr. til handelstilpasning og EU-integrasjon. Midlene vil blant annet brukes til å støtte ukrainsk næringsliv og dele norske erfaringer med EU-integrasjon.